Samarbete för bästa effekt

Ensam är inte stark. Läkarmissionens biståndsinsatser genomförs i nära samarbete med utförande lokala partner. Vi uppmuntrar till regionalt nätverkande och samverkar även på hemmaplan.

Samarbete för bästa effekt

Läkarmissionen är en svensk fristående organisation som genomför insatser genom partner på plats. Vi tror på den lokala organisationens förmåga att effektivt verka i sitt sammanhang, och samarbetar också med internationella organisationer med lång lokal närvaro. Läkarmissionen finns inte på plats, men ändå nära, inte bara som bidragsgivare och i uppföljning, utan främst som partner där utbyte av kunskap och utveckling av metoder sker i samverkan.

 

Start på samarbete

Ofta har projektsamarbetet mellan Läkarmissionen och utförande organisation pågått under lång tid, såsom arbetet på Panzisjukhuset i DR Kongo. I andra fall söker vi nya partner för att nå ut till nya behov eller grupper, som när vi utökat våra alfabetiseringsinsatser i Kenya. Då var det Läkarmissionen som tog initiativ till samarbetet med Hand in Hand Eastern Africa och svenska Hand in Hand. På liknande sätt ingår vi i ett treparts-samarbete i Niger med svenska IAS och norska Strömmestiftelsen. Tillsammans erbjuder vi rent vatten genom nya brunnar, alfabetiseringskurser och spargrupper, verktyg för att ordentligt förbättra förutsättningarna för de lokalsamhällen som får del av insatsen. Ett annat trepartsamarbete sker kring materialbistånd med Human Bridge och Erikshjälpen.

I andra fall påbörjas samarbeten genom att en organisation ansöker om stöd till ett biståndsprojekt. Inför varje nytt eller förnyat projektsamarbete gör våra handläggare en grundlig och gedigen bedömning av organisationen och det föreslagna projektet.

 

En nära kontakt

Läkarmissionens handläggare har en regelbunden kontakt med samarbetsorganisationerna och biståndsinsatserna. Förutom att partner rapporterar ekonomi, resultat och utveckling, för vi samtal med våra samarbetsorganisationer om hur deras organisation kan stärkas på olika sätt: bli stabilare, minimera risker och öka kompetensen. Vi ser det som vårt ansvar som partner samtidigt som det är viktigt för kvalitén i projekten.

Handläggare på Läkarmissionen besöker regelbundet utförande partner och projekt. För att komma närmare våra partner har vi två regionala resurscenter, ett för Latinamerika placerat i Miami, och ett för Öst- och Västafrika i Kampala, Uganda. Med egen personal i närområdet underlättas våra samarbeten och projektuppföljningen i regionen.

 

Nätverkande

Ensam är inte stark. När Läkarmissionen samlar våra samarbetsorganisationer till utbildningsseminarium är ett syfte också att tid avsätts för nätverkande och erfarenhetsutbyte och att samspelet stärks inom ett regionalt nätverk. Ökad kommunikation partner emellan ökar möjligheten att lära av och stödja varandra samtidigt som de blir en del av ett större sammanhang. Vi har byggt upp regionala plattformar för erfarenhetsutbyte inom självförsörjning och alfabetisering i Latinamerika och Östafrika och arbetar för att skapa fler.

Läkarmissionen prioriterar stöd till våra samarbetsorganisationers erfarenhetsutbyte med lokala och nationella nätverk. Tillsammans med andra lokala organisationer är det lättare att påverka myndigheterna i en riktning så att fler av medborgarnas rättigheter uppfylls.

Samverkan och utbyte med andra svenska och europeiska bistånds- och insamlingsorganisationer stärker Läkarmissionen i vår ständiga strävan att utveckla vår insamling och vår projektorganisation. Genom det europeiska nätverket EU-CORD når Läkarmissionen ut i stora delar av vår värld när vi behöver kanaler för att exempelvis nå ut till en katastrof. Som medlemmar i Svenska missionsrådet och svenska Concord finns vi även med i svenska sammanhang av liknande biståndsorganisationer.