Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Samarbete för bästa effekt

Ensam är inte stark. Läkarmissionens biståndsinsatser genomförs i nära samarbete med våra landkontor eller utförande lokala partner. Vi uppmuntrar till regionalt nätverkande och samverkar även på hemmaplan.

Läkarmissionen är en svensk fristående organisation som genomför insatser genom våra lokala landkontor eller partner på plats. Vi tror på den lokala organisationens förmåga att effektivt verka i sitt sammanhang, och samarbetar också med andra internationella organisationer med lång lokal närvaro. Vi prioriterar nära samarbeten, där vi inte bara är bidragsgivare som kontrollerar och följer upp, utan främst är partner där utbyte av kunskap och utveckling av metoder sker i samverkan.

 

Partnersamarbeten

Ofta har projektsamarbetet mellan Läkarmissionen och utförande organisation pågått under lång tid, såsom arbetet på Panzisjukhuset i DR Kongo, där vi var med och byggde sjukhuset. I andra fall söker vi nya samarbeten för att nå ut till nya behov eller grupper, som när vi vill göra en insats vid en katastrof eller när vi utökade våra alfabetiseringsinsatser i Kenya. Då var det Läkarmissionen som tog initiativ till samarbetet med Hand in Hand Eastern Africa och svenska Hand in Hand. På liknande sätt ingår vi i ett samarbete i Niger med norska Strömmestiftelsen. Tillsammans med vårt landkontor i Niger erbjuder vi rent vatten genom nya brunnar, alfabetiseringskurser och spargrupper. Dessa verktyg ger de samhällen som får del av insatsen helt nya möjligheter till försörjning och överlevnad. Ett annat samarbete sker kring materialbistånd med Human Bridge och Erikshjälpen.

I andra fall påbörjas samarbeten genom att en organisation ansöker om stöd till ett biståndsprojekt. Inför varje nytt eller förnyat projektsamarbete gör våra handläggare en grundlig och gedigen bedömning av organisationen och det föreslagna projektet. 

 

En nära kontakt

Läkarmissionens handläggare har en regelbunden kontakt med samarbetsorganisationerna och biståndsinsatserna. Förutom att partner rapporterar ekonomi, resultat och utveckling, för vi samtal med våra samarbetsorganisationer om hur deras organisation kan stärkas på olika sätt: bli stabilare, minimera risker och öka kompetensen. Vi ser det som vårt ansvar som partner samtidigt som det är viktigt för kvalitén i projekten.

Personal på Läkarmissionens huvudkontor besöker regelbundet våra afrikanska landkontor, våra olika lokala biståndspartner och projekt. För att komma närmare våra partner har vi regionkontor. Med egen personal i närområdet underlättas våra samarbeten och projektuppföljningen i regionen.

 

Nätverkande

Ensam är inte stark. När Läkarmissionen samlar våra olika enheter och samarbetsorganisationer till utbildningsseminarium är ett syfte också att tid avsätts för nätverkande och erfarenhetsutbyte och att samspelet stärks både regionalt och baserat på verksamhetsområde. Ökad kommunikation biståndspartner emellan ökar möjligheten att lära av och stödja varandra samtidigt som de blir en del av ett större sammanhang. Tillsammans med andra lokala organisationer är det också lättare att påverka myndigheterna i en riktning så att fler av medborgarnas rättigheter uppfylls.

Samverkan och utbyte med andra svenska och europeiska bistånds- och insamlingsorganisationer stärker Läkarmissionen i vår ständiga strävan att utveckla vår insamling och vår projektorganisation. Genom det europeiska nätverket EU-CORD når Läkarmissionen ut i stora delar av vår värld när vi behöver kanaler för att exempelvis nå ut till en katastrof. Som medlemmar i Svenska missionsrådet och svenska Concord finns vi även med i svenska sammanhang av liknande biståndsorganisationer. Genom branschorganisationer som Giva Sverige håller vi oss uppdaterade, och kan påverka frågor, kring insamling i Sverige.