Jobba hos oss

Den 1 januari 2019 blev IAS (International Aid Services) en del av Läkarmissionen vilket innebar en kraftig expansion. Under vårt första gemensamma år har vi arbetat fram en ny strategi för 2020-2023. Vi har också genomfört en omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2020.

För att skapa en större närhet till vårt omfattande fältarbete ökar vi antalet regionkontor i Afrika och förändrar rollen för den internationella programavdelningen vid huvudkontoret.

Som ett led i vår nya strategi ska vi även utöka vårt opinions- och påverkansarbete och vi förstärker därför även vår kommunikationsavdelning.

 

Nu utannonserar vi följande tjänster: