Vår grund

I över 60 år har Läkarmissionen funnits för att hjälpa utsatta människor genom internationella biståndsprojekt. Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv.

Målet för våra insatser är att låta människor få gå från beroende till oberoende – att av egen kraft och vilja förändra sin situation till det bättre. Vår vision och mission uttrycker syftet med vår verksamhet, våra kärnvärden viktiga grundstenar och vår värdegrund som betonar alla människors lika värde, beskriver hur vi ser på vårt uppdrag. 

Även om Läkarmissionens olika insatsområden utvecklas som enskilda metoder så är styrkan i vårt arbete att vi kan koppla ihop de olika delarna till en kedja av insatser. Vi kallar detta för Läkarmissionens utvecklingskedja.

 

utvecklingskedjan

 

Utgångspunkten för vårt arbete är väl utformade biståndsprojekt inom våra tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning. Några av våra projekt fokuserar fortfarande främst på ett område. För verklig och bestående förändring vill vi i högre grad kombinera olika insatser i integrerade projekt. 

 

  • Kort beskrivet börjar vi ofta med social omsorg. Om människor ska kunna använda sina egna förmågor för att skapa ett bättre liv måste de må relativt bra, ha en trygg plats i tillvaron och tillgång till mat och rent vatten.
  • Nästa steg blir ofta utbildning. Den som inte kan läsa, skriva och räkna har små möjligheter att förändra sin situation - eller ens påverka sin vardag, ta del av vanliga samhällsfunktioner och veta sina rättigheter.
  • Det sista steget mot oberoende är självförsörjning. Här kombineras kunskap kring enkla affärsplaner, ekonomi och marknadsföring med ekonomiska förutsättningar i form av lån genom spargrupper eller mikrokreditprogram - med mycket goda resultat.

För att förstärka den enskilda individens möjligheter att nå en bestående och positiv utveckling inkluderar vi våra kärnvärden som en röd tråd genom våra projekt: lika rättigheter, fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, hälsa och ett helhetsperspektiv. Vi tror på individens egen vilja och förmåga. När individer får rätt möjligheter och redskap kan en hållbar förändring ske.