Vår grund

Läkarmissionen finns för att hjälpa utsatta människor genom internationella biståndsprojekt. Hur vi arbetar med bistånd är därför en viktig grund för hela vår verksamhet, och tätt sammankopplat med våra kärnvärden.

Målet för våra insatser är att låta människor få gå från beroende till oberoende – av egen kraft och vilja förändra sin situation till det bättre.

Även om Läkarmissionens olika insatsområden utvecklas som enskilda metoder så är styrkan i vårt arbete att vi kan koppla ihop de olika delarna till en kedja av insatser. Vi kallar detta för Läkarmissionens utvecklingskedja.

 

Utgångspunkten för vårt arbete är väl utformade biståndsprojekt inom våra tre huvudområden: social omsorg, utbildning och självförsörjning, som vi har arbetat med i nästan 60 år. Några av våra projekt fokuserar fortfarande främst på ett område, men ambitionen är att i allt högre grad kombinera olika insatser för att åstadkomma verklig och bestående förändring. Dessa projekt kallar vi för integrerade projekt.

 

  • Kort beskrivet börjar vi ofta med social omsorg. Om människor ska kunna använda sina egna förmågor för att skapa ett bättre liv måste de må relativt bra, ha en trygg plats i tillvaron och tillgång till mat och rent vatten.
  • Nästa steg blir ofta utbildning. Den som inte kan läsa, skriva och räkna har små möjligheter att förändra sin situation - eller ens påverka sin vardag, ta del av vanliga samhällsfunktioner och veta sina rättigheter.
  • Det sista steget mot oberoende är självförsörjning. Här kombineras kunskap kring enkla affärsplaner, ekonomi och marknadsföring med ekonomiska förutsättningar i form av lån genom spargrupper eller mikrokreditsprogram - med mycket goda resultat.

 

För att förstärka den enskilda individens möjligheter att nå en bestående och positiv utveckling inkluderar vi våra kärnvärden som en röd tråd genom våra projekt: lika rättigheter, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Vi tror på individens egen vilja och förmåga, och att det är genom att låta individer få rätt möjligheter och redskap som en hållbar förändring sker. Du kan läsa mer om våra kärnvärden här.

 

 

Bilden ovan illustrerar hur alla grundstenarna hänger samman och bildar den kedja som låter utsatta människor få gå från beroende till oberoende: Läkarmissionens utvecklingskedja.