Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Ledning

Läkarmissionens dagliga verksamhet leds av generalsekreterare och ledningsgrupp.

 

Generalsekreterare
I avvaktan på att ny generalsekreterare tillträder 1 maj, leds Läkarmissionen av Katinka Lindholm och Christer Åkesson, som på deltid delar på ansvaret.

Katinka Lindholm, tf Generalsekreterare med ansvar för insamling, kommunikation och administration
Varit generalsekreterare för Sverige för UNHCR samt arbetat med kommunikation, insamling, strategi och organisation för flera idéburna verksamheter och biståndsorganisationer.

Christer Åkesson, tf Generalsekreterare med ansvar för program- och projektverksamhet inkl. internationella kontor 
Tidigare utbildningsansvarig och generalsekreterare för ICLD samt direktor för Lutherhjälpen och sedermera biståndschef för Svenska Kyrkan. Ordförande i ACT International samt i Kyrkornas Världsråds Relief Commission. Arbetat i Södra Sudan för samordna kyrkornas arbete med flyktingläger i samarbete med UNHCR.


Åsa Forssell, tf chef för Administrativa avdelningen 
Tidigare HR-chef och civilekonom med bred kompetens från internationella miljöer som arbetat i många år med HR och kompetensutveckling globalt.

Eva Nordenstam von Delwig, Chef för Kommunikationsavdelningen
Anställd 1999, studier i svenska, pedagogik och psykologi från Stockholms Universitet, medielinjen Kaggeholms folkhögskola. Skrivande journalist, ordförande för SMR (Svenska Missionsrådet).

Hanna Rosell, Chef för Insamlingsavdelningen
Anställd 2015, universitetsutbildad kommunikatör med inriktning mot strategisk kommunikation. Bred bakgrund inom marknadsföring och PR. Även arbetat inom offentlig verksamhet, med internkommunikation och chefsstöd. 

Kam Koolash, Chef för Internationella programavdelningen
Anställd 2015, utbildad agronomingenjör och civilekonom med inriktning företagsekonomi. Erfarenhet inom ekonomi, internkontroll och har tidigare arbetat som verksamhetschef i London.

Paul Hayes, Regionchef Västafrika
Paul utbildade sig som miljöingenjör och arbetade inom vatten och geoteknik i 10 år. Han har arbetat inom Läkarmissionens fältverksamhet sedan 2013. Senast som landchef i Niger mellan 2014–2020. Han är Västafrikas regionchef sedan oktober 2020.

Yvonne Dahlin, Regionchef östra och södra Afrika
Yvonne har stor erfarenhet av att leda utvecklingsarbete utomlands, bland annat som regionchef för Diakonia för Asien i Chiang Mai, Thailand.

David Forsberg, Regionchef Latinamerika
David Forsberg är utbildad agronom och har sedan 1989 arbetat inom Läkarmissionens fältverksamhet. Sedan 2001 leder han Läkarmissionens arbete i Latinamerika som regionchef. David har en bred kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete i de länder där vi verkar.