Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Ledning

Läkarmissionens dagliga verksamhet leds av generalsekreterare och ledningsgrupp.

 

Josephine Sundqvist, Generalsekreterare
Bakgrund inom förändringsledning och internationellt utvecklingssamarbete. Disputerad utvecklingsforskare från Uppsala universitet. Tidigare innehaft roller som CEO, Regional representant för Svenska kyrkans biståndsarbete i östra Afrika och senior strategisk rådgivare inom biståndsmyndigheten Sida


Irén Frändå, chef för avdelningen för Ekonomi, Administration och HR
Mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete och ideell sektor som partner/auktoriserad revisor, ekonomichef och biträdande regionchef. Ansvarig ledare för utförande av tjänster inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, revision, organisation och intern kontroll. Teologie masterexamen (Uppsala), ekonomexamen (Örebro) och magisterexamen i rättsvetenskap (Umeå).


Eva Nordenstam von Delwig, Chef för Kommunikationsavdelningen
Anställd 1999, studier i svenska, pedagogik och psykologi från Stockholms Universitet, medielinjen Kaggeholms folkhögskola. Skrivande journalist, ordförande för SMR (Svenska Missionsrådet).

Hanna Rosell, Chef för Insamlingsavdelningen
Anställd 2015, universitetsutbildad kommunikatör med inriktning mot strategisk kommunikation. Bred bakgrund inom marknadsföring och PR. Även arbetat inom offentlig verksamhet, med internkommunikation och chefsstöd. 

Kam Koolash, Chef för Internationella programavdelningen
Anställd 2015, utbildad agronomingenjör och civilekonom med inriktning företagsekonomi. Erfarenhet inom ekonomi, internkontroll och har tidigare arbetat som verksamhetschef i London.

Paul Hayes, Regionchef Västafrika
Paul utbildade sig som miljöingenjör och arbetade inom vatten och geoteknik i 10 år. Han har arbetat inom Läkarmissionens fältverksamhet sedan 2013. Senast som landchef i Niger mellan 2014–2020. Han är Västafrikas regionchef sedan oktober 2020.

Yvonne Dahlin, Regionchef östra och södra Afrika
Yvonne har stor erfarenhet av att leda utvecklingsarbete utomlands, bland annat som regionchef för Diakonia för Asien i Chiang Mai, Thailand.

David Forsberg, Regionchef Latinamerika
David Forsberg är utbildad agronom och har sedan 1989 arbetat inom Läkarmissionens fältverksamhet. Sedan 2001 leder han Läkarmissionens arbete i Latinamerika som regionchef. David har en bred kunskap och erfarenhet av utvecklingsarbete i de länder där vi verkar.

 

Landcheferna är också en viktig del av Läkarmissionens ledning, dem hittar du här