Ledning

Läkarmissionens globala verksamhet leds av generalsekreterare och ledningsgrupp, GMT.

Generalsekreterare, avdelningschefer samt regionchefer ingår i Läkarmissionens Global Management Team (GMT). Du hittar kontaktuppgifter här

Landcheferna är också en viktig del av Läkarmissionens ledning, dem hittar du både på kontaktsidan och här