{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Ledning

Läkarmissionens dagliga verksamhet leds av direktor Johan Lilja och en grupp ledande befattningshavare som presenteras närmare nedan.

Johan Lilja, Direktor
Anställd 2010, civilekonom. Master i affärsadministration med inriktning Hållbarhet och Ledarskap. Engagerad i biståndsfrågor sedan 1989 varav tre år som biståndsarbetare i Kenya 1995-1998. Erfarenhet av ledande befattningar inom näringslivet, senast som VD för Gunnebo Industries South Africa.

Hans Hallström, HR-ansvarig
Anställd 1996, gymnasieekonom. Mångårig erfarenhet av personalledningsfrågor från olika typer av verksamheter, bland annat från bankvärlden. Ansvarig för personalledningsfunktioner på Läkarmissionen.

Camilla Frödén, Kvalitetsansvarig Direktorsassistent
Anställd 2011, Fil. mag. i engelska och kommunikation med gymnasielärarexamen. Bakgrund som lärare och från biståndskonsultverksamhet. Engagemang inom globala bistånds-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

Monika Frieberg, Databasansvarig
Anställd 2000, samhällsvetare och systemutvecklare. Engagerad i biståndsfrågor sedan 1996 via arbete inom Svenska Kyrkan (1996-1999). Har arbetat med IT-frågor inom näringslivet (1980-1996), senast som System manager på ABB Hafo.

Mikael Artmark, Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig sedan 1991, civilekonom från Stockholms universitet. Har bred erfarenhet som chef och ledare inom ekonomiområdet, senast med egen verksamhet. Har haft förtroendeuppdrag som revisor och styrelseledamot i den ideella sektorn.

Eva Nordenstam von Delwig, Informationsansvarig
Anställd 1999, studier i svenska, pedagogik och psykologi från Stockholms Universitet, medielinjen Kaggeholms folkhögskola. Skrivande journalist, tidigare redaktionsmedlem i FRII:s medlemstidning.

Helena Höij, projektchef
Anställd 2017, ingenjör, kvalitetsrevisor. Helena har arbetat med kvalitetsgranskning av företag och verkat inom svensk rikspolitik bland annat som riksdagsledamot, riksdagens tredje vice talman, i konstitutionsutskottet, skatteutskottet och kulturutskottet. Andra uppdrag har varit för olika organisationer samt bl.a. för Länsstyrelsen.

Dicran Sarafian, Marknads- och försäljningschef
Anställd 2014, marknadsstrateg DRMI. Bred erfarenhet av kommunikation, marknadsföring och försäljning som marknadschef i sju år för UNICEF Sverige och Norstedts Juridik. Dessförinnan tio år som projektledare på reklambyrå.