Ledning

Läkarmissionens dagliga verksamhet leds av generalsekreterare Lars Arrhenius och en grupp ledande befattningshavare som presenteras närmare nedan.

Lars Arrhenius, Generalsekreterare
Lars är utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har 16 års erfarenhet av att arbeta som advokat. Lars var Sveriges första barn- och elevombud i Sverige, har varit generalsekreterare för Friends, ordförande för ECPAT Sverige och vice ordförande för Unicef Sverige. Senast har han lett utredningar på regeringens uppdrag. Lars har en uppväxt som missionärsbarn i Rwanda och Burundi och har ett stort engagemang för barns rättigheter och humanitärt arbete.

Gudrun Boström, Administrativ chef
Anställd 2019, civilekonom. Mångårig erfarenhet av bistånd, ledning, administration, kommunikation, organisationsutveckling och personalledningsfrågor från olika typer av verksamheter. Även ansvarig för säkerhet och HR-frågor på Läkarmissionen.

Camilla Frödén, Kvalitetsansvarig & chefsassistent
Anställd 2011, Fil. mag. i engelska och kommunikation med gymnasielärarexamen. Bakgrund som lärare och från biståndskonsultverksamhet. Engagemang inom globala bistånds-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

Mikael Artmark, Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarig sedan 1991, civilekonom från Stockholms universitet. Har bred erfarenhet som chef och ledare inom ekonomiområdet, senast med egen verksamhet. Har haft förtroendeuppdrag som revisor och styrelseledamot i den ideella sektorn.

Eva Nordenstam von Delwig, Informationsansvarig
Anställd 1999, studier i svenska, pedagogik och psykologi från Stockholms Universitet, medielinjen Kaggeholms folkhögskola. Skrivande journalist, tidigare redaktionsmedlem i FRII:s medlemstidning.

Helena Höij, projektchef
Anställd 2017, ingenjör, kvalitetsrevisor. Helena har arbetat med kvalitetsgranskning av företag och verkat inom svensk rikspolitik bland annat som riksdagsledamot, riksdagens tredje vice talman, i konstitutionsutskottet, skatteutskottet och kulturutskottet. Andra uppdrag har varit för olika organisationer samt bl.a. för Länsstyrelsen.

Hanna Rosell, Insamlingsansvarig
Anställd 2015, universitetsutbildad kommunikatör med inriktning mot strategisk kommunikation. Bred bakgrund inom marknadsföring och PR. Även arbetat inom offentlig verksamhet, med internkommunikation och chefsstöd. 

Daniel Zetterlund, Chef för landkontoren
Anställd hos IAS, numera Läkarmissionen, sedan 2012. Magisterexamen i internationell rätt, Uppsala universitet, med specialisering inom mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Var CEO för IAS fram till samgåendet med Läkarmissionen, och före dess samordnare för IAS humanitära insatser.