Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Ledning

Läkarmissionens dagliga verksamhet leds av generalsekreterare Lars Arrhenius och en grupp ledande befattningshavare som presenteras närmare nedan.

Lars Arrhenius, Generalsekreterare
Lars är utbildad jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har 16 års erfarenhet av att arbeta som advokat. Lars var Sveriges första barn- och elevombud i Sverige, har varit generalsekreterare för Friends, ordförande för ECPAT Sverige och vice ordförande för Unicef Sverige. Senast har han lett utredningar på regeringens uppdrag. Lars har en uppväxt som missionärsbarn i Rwanda och Burundi och har ett stort engagemang för barns rättigheter och humanitärt arbete.

Mikael Artmark, chef för Administrativa avdelningen och Ekonomichef
Ekonomiansvarig sedan 1991, civilekonom från Stockholms universitet. Har bred erfarenhet som chef och ledare inom ekonomiområdet, senast med egen verksamhet. Har haft förtroendeuppdrag som revisor och styrelseledamot i den ideella sektorn.

Eva Nordenstam von Delwig, Chef för Kommunikationsavdelningen
Anställd 1999, studier i svenska, pedagogik och psykologi från Stockholms Universitet, medielinjen Kaggeholms folkhögskola. Skrivande journalist, ordförande för SMR (Svenska Missionsrådet).

Hanna Rosell, Chef för Insamlingsavdelningen
Anställd 2015, universitetsutbildad kommunikatör med inriktning mot strategisk kommunikation. Bred bakgrund inom marknadsföring och PR. Även arbetat inom offentlig verksamhet, med internkommunikation och chefsstöd. 

Kam Koolash, Chef för Internationella programavdelningen
Anställd 2015, utbildad agronomingenjör och civilekonom med inriktning företagsekonomi. Erfarenhet inom ekonomi, internkontroll och har tidigare arbetat som verksamhetschef i London.

Paul Hayes, Regionchef Västafrika
Paul utbildade sig som miljöingenjör och arbetade inom vatten och geoteknik i 10 år. Han har arbetat inom Läkarmissionens fältverksamhet sedan 2013. Senast som landschef i Niger mellan 2014-2019. Han är Västafrikas regionchef sedan januari 2020 och är baserad i Niger.