Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Läkarmissionens webb. Läs mer här.

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Styrelsen fastställer policyer och strategiska dokument till grund för Läkarmissionens dagliga arbete och beslutar om övergripande budget för biståndsinsatserna samt informations- och insamlingsverksamheten.

Läkarmissionens styrelse består av tolv ledamöter. På styrelsens konstituerande möte efter stämman omvaldes Bo Guldstrand som ordförande och Staffan Hellgren som vice ordförande.

Styrelsen samlas till styrelsemöte fem–sex gånger per år. Utöver det möts de med huvudmannarådet i årsstämman och under en samling på hösten. Styrelsen har även två arbetsutskott, ett nationellt och ett internationellt, vars medlemmar utses på det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens ledamöter väljs av huvudmannarådet på Läkarmissionens årsstämma för tre år i taget. Nya ledamöter väljs efter kriterier såsom att denne står bakom Läkarmissionens värdegrund och tillför erfarenhet, förankring, mångfald, kompetens eller engagemang som kan utgöra en tillgång i styrelsens arbete. Ledamöterna behöver också uppfylla Stiftelselagens och Svensk Insamlingskontrolls krav.

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.

 

Styrelsen före 2019 års stämma.

 

Styrelsens ledamöter 2019:

Gunnar Swahn

Invald 2016. Sedan länge huvudman för Läkarmissionen. Har lång erfarenhet av socialt biståndsarbete för PMU och Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ledamot i internationella styrgruppen och internationella arbetsgrupper inom Pingst – Fria Församlingar i Samverkan.

Christian Holmgren

Styrelseledamot sedan 2014. Ingenjör, Stockholm. Särskilt intresse för Sydostasien, utbildning och stöd till barn samt barn med särskilda behov. Konsult inom företags- och projektledning. Tidigare uppdrag: bistånds- och missionsarbete i Bangladesh, administrativ chef PMU, direktor för Pingst, vice vd för Dagengruppen.

Hanna Möllås 

Invald i styrelsen 2017. Tidigare huvudman för Läkarmissionen. Barnmorska, sexolog och terapeut från Huskvarna. Brinner för frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Arbetar på egen samtalsmottagning med terapi och föreläsningar kring sexualitet och relationer.

Erik Kennet Pålsson

Styrelseledamot sedan 2014. Diakon i Katolska kyrkan, Tyresö. Viktigast inom bistånd: alfabetisering. Församlingsplanterare och diakon engagerad i Stockholms katolska stift, samt inom ekumenik. Författare. Styrelseledamot i Svenska Soldathemsförbundet.

Margareta Arvidsson

Styrelseledamot sedan 2008. Lärare, Vrigstad. Engagemang för socialt bistånd, alfabetisering, utbildning och ledarskapsfrågor. Tidigare uppdrag: 36 år som missionär och 23 år som svensk vicekonsul i Bolivia.

Maria Wiss

Invald 2014. Diakon i Svenska kyrkan, Jönköping. Brinner starkt för utbildnings- och självförsörjningsfrågor. Tidigare 25 år som vd och företagsledare inom hotell- och restaurangverksamhet. Erfarenhet från och engagerad inom biståndsverksamhet i Indien.

Bo Guldstrand

Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 1995. Företagare, Stockholm. Engagerad i Läkarmissionens alfabetiseringsarbete och insatser i Östeuropa. Styrelseordförande i Human Bridge. Tidigare uppdrag: företagsledare, olika styrelseuppdrag.

Staffan Hellgren

Vice ordförande. Styrelseledamot sedan 2009. Kyrkoherde/Kontraktsprost Svenska Kyrkan, Danderyd. Särskilt intresse för mikrokrediter som verktyg för utveckling. Tidigare uppdrag: direktor Ersta Diakoni, direktor Stockholms Stadsmission, sjömanspräst i Egypten.

Agneta Lillqvist Bennstam

Styrelseledamot sedan 2005. Läkare, Ludvika. Främst intresserad av hälsovård och utvecklingsfrågor i Afrika. Arbetar inom försäkringsmedicin. Ingår i Equmeniakyrkans referensgrupp för hälso- och sjukvård. Arbetat 17 år som missionär i DR Kongo, samt som företagsläkare.

Nils Arne Kastberg (saknas på bilden)

Styrelseledamot sedan 2007. Konsult inom bistånd, Örebro och Miami. Engagerad för barns situation och rättigheter. Tidigare uppdrag: över 40 års erfarenhet av tjänster inom FN, bl. a. chef för Unicef i Sudan.

Christine Rydberg (saknas på bilden)

Ledamot sedan 2019, tidigare medlem av Läkarmissionens huvudmannaråd. Chef för ekonomi och administration, Stockholms Handelskammare. Bor i Stockholm. 

Johan Sigge (saknas på bilden)

Invald 2019, tidigare ordförande för IAS, som numera ingår i Läkarmissionen. Affärsutvecklare på Kommuninvest. Bor utanför Lindesberg.