Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Styrelsen fastställer policyer och strategiska dokument till grund för Läkarmissionens dagliga arbete och beslutar om övergripande budget för biståndsinsatserna samt informations- och insamlingsverksamheten.

Läkarmissionens styrelse består efter årsstämman 2020 av elva ledamöter. På styrelsens konstituerande möte efter stämman omvaldes Bo Guldstrand som ordförande och Staffan Hellgren som vice ordförande.

Styrelsen samlas till styrelsemöte fem–tio gånger per år. Utöver det möts de med huvudmannarådet i årsstämman och vanligtvis även under en samling på hösten. Styrelsen har två arbetsutskott, ett nationellt och ett internationellt, vars medlemmar utses på det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens ledamöter väljs av huvudmannarådet på Läkarmissionens årsstämma för tre år i taget. Nya ledamöter väljs efter kriterier såsom att denne står bakom Läkarmissionens värdegrund och tillför erfarenhet, förankring, mångfald, kompetens eller engagemang som kan utgöra en tillgång i styrelsens arbete. Ledamöterna behöver också uppfylla Stiftelselagens och Svensk Insamlingskontrolls krav.

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.

 

 

 

Styrelsens ledamöter:

Margareta Arvidsson Vrigstad
Arbetat som lärare och engagerad i olika styrelseuppdrag. Verkat 36 år i Bolivia som missionär, med bl.a. undervisning och ledarskapsutveckling, samt som svensk vicekonsul. Styrelseledamot sedan 2008.

Bo Guldstrand Danderyd
Styrelsens ordförande sedan 2015. Tidigare företagsledare nu med egen konsultverksamhet. Bland andra styrelseuppdrag finns ordförandeskapet i Human Bridge. Invald i styrelsen 1995.

Staffan Hellgren Åkersberga
Vice ordförande. Kyrkoherde i Svenska Kyrkan, Österåker. Har tidigare varit direktor för Ersta Diakoni och Stockholms Stadsmission samt sjömanspräst i Egypten. Styrelseledamot sedan 2009.

 

Christian Holmgren Stockholm
Ingenjör, företagare och konsult inom företags- och projektledning. Har arbetat med bistånds- och missionsarbete i Bangladesh, som administrativ chef för PMU, direktor för Pingst FFS och vice vd för Dagengruppen. Ledamot sedan 2014.Nils Arne Kastberg
 Hållnäs
Konsult och föreläsare inom bistånd, internationella relationer och mänskliga rättigheter med 40 års erfarenhet från FN-tjänster, bl.a. chef för Unicef i Sudan och regionchef för Latinamerika. Styrelseledamot i Special Olympics. Invald 2007.


Agneta Lillqvist Bennstam Ludvika
Leg. läkare. Ingår i Equmeniakyrkans referensgrupp för Afrika och hälso- och sjukvård. Arbetat som företagsläkare, inom försäkringsmedicin samt 17 år som missionär och läkare i DR Kongo. Styrelseledamot sedan 2005.

Anna Ljung Visby
Teol.kand samt examen i mänskliga rättigheter. Församlings- och sjukhuspastor inom Equmeniakyrkan. Bred internationell erfarenhet, bl.a. inom Kyrkornas Världsråd. Ingår i Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råds arbetsgrupp i missionsteologi. Invaldes 2020.

 Johan Sigge
Lindesberg
Affärsutvecklare på Kommuninvest med mångårig bakgrund inom finanssektorn och driver eget lantbruk. Ledamot i fullmäktige för Länsförsäkringar Bergslagen. Tidigare ordförande för IAS, invald i Läkarmissionens styrelse 2019.


Madeleine Sundell Stockholm
Människorättsjurist. Arbetat inom FN:s ILO-huvudkontor i Genève, samt fältarbeten i södra Afrika inriktade mot bland annat hiv/aids, barnarbete och rättighetsfrågor. Idag civilanställd i Frälsningsarmén med ansvar för deras arbete med traffickingfrågor. Haft flera styrelseuppdrag, bl.a. som vice ordförande i Ecpat. Ledamot sedan 2020.


Gunnar Swahn Sundbyberg
Långt engagemang inom församlings- och biståndsarbete, under flera år för PMU och Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ledamot i internationella styrgruppen och i olika arbetsgrupper för bistånd inom Pingst FFS. Invald 2016.

 


Christer Åkesson 
Uppsala
Missionärsbarn och född i Tanzania. Utbildad mellanstadielärare.Arbetat tre år i Sydsudan med flyktingarbete, anställd av Sudan Council of Churches. Anställd av Lutherhjälpen/Svenska kyrkan i 18 år, som katastrofhandläggare, biståndschef och Direktor. Varit med och skapat den globala organisationen Action by Churches Together, ACT, med säte i Genève och suttit i styrelsen för Lutherska Världsförbundets World Service avdelning i flera år. Senast har Christer på konsultbasis arbetat på Läkarmissionen som t.f. generalsekreterare med ansvar för det internationella arbetet.  


Lydia Birkeland
Stockholm
Utbildad jurist. Erfarenhet från advokatbyråer samt varit chefsjurist på säkerhetsföretaget Falk. Arbetar idag som bolagsjurist på SEB. Lydias intresse och engagemang för frågor som Läkarmissionen arbetat med har följt henne under många år. Det har också resulterat i att på privat initiativ organiserat bidrag till hjälpinsatser i Sydafrika. Sedan tre år har Lydia också varit huvudman i Läkarmissionen.


Styrelsens utskott

Styrelsen har två arbetsutskott som hanterar en del internationella respektive nationella frågor. Förutom ordförande ingår i internationella arbetsutskottet (IA) Gunnar Swahn och Agneta Lillqvist Bennstam och i nationella utskottet (NA) Christian Holmgren och Johan Sigge.