Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Styrelsen fastställer policyer och strategiska dokument till grund för Läkarmissionens dagliga arbete och beslutar om övergripande budget för biståndsinsatserna samt informations- och insamlingsverksamheten.

Läkarmissionens styrelse består av tolv ledamöter. På styrelsens konstituerande möte efter stämman omvaldes Bo Guldstrand som ordförande och Staffan Hellgren som vice ordförande.

Styrelsen samlas till styrelsemöte fem–sex gånger per år. Utöver det möts de med huvudmannarådet i årsstämman och under en samling på hösten. Styrelsen har även två arbetsutskott, ett nationellt och ett internationellt, vars medlemmar utses på det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens ledamöter väljs av huvudmannarådet på Läkarmissionens årsstämma för tre år i taget. Nya ledamöter väljs efter kriterier såsom att denne står bakom Läkarmissionens värdegrund och tillför erfarenhet, förankring, mångfald, kompetens eller engagemang som kan utgöra en tillgång i styrelsens arbete. Ledamöterna behöver också uppfylla Stiftelselagens och Svensk Insamlingskontrolls krav.

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.

 

 

 

Styrelsens ledamöter:

Margareta Arvidsson Vrigstad.
Arbetat som lärare och engagerad i olika styrelseuppdrag. Verkat 36 år i Bolivia som missionär, med bl.a. undervisning och ledarskapsutveckling, samt som svensk vicekonsul. Styrelseledamot sedan 2008.

Bo Guldstrand Danderyd.
Styrelsens ordförande sedan 2015. Tidigare företagsledare nu med egen konsultverksamhet. Bland andra styrelseuppdrag finns ordförandeskapet i Human Bridge. Invald i styrelsen 1995.

Staffan Hellgren Åkersberga.
Vice ordförande. Kyrkoherde i Svenska Kyrkan, Österåker. Har tidigare varit direktor för Ersta Diakoni och Stockholms Stadsmission samt sjömanspräst i Egypten. Styrelseledamot sedan 2009.

 

Christian Holmgren Stockholm.
Ingenjör, företagare och konsult inom företags- och projektledning. Har arbetat med bistånds- och missionsarbete i Bangladesh, som administrativ chef för PMU, direktor för Pingst FFS och vice vd för Dagengruppen. Ledamot sedan 2014.


Nils Arne Kastberg Miami och Örebro.
Konsult och föreläsare inom bistånd, internationella relationer och mänskliga rättigheter med 40 års erfarenhet från FN-tjänster, bl.a. chef för Unicef i Sudan och regionchef för Latinamerika. Styrelseledamot i Special Olympics. Invald 2007.


Agneta Lillqvist Bennstam Ludvika.
Leg. läkare. Ingår i Equmeniakyrkans referensgrupp för Afrika och hälso- och sjukvård. Arbetat som företagsläkare, inom försäkringsmedicin samt 17 år som missionär och läkare i DR Kongo. Styrelseledamot sedan 2005.

Hanna Möllås Huskvarna.
Leg. barnmorska, psykoterapeut, familjeterapeut, specialist i klinisk sexologi, föreläsare m.m. Olika engagemang för frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och psykiskt välmående. Invald i styrelsen 2017.

Erik Kennet Pålsson Tyresö.
Arbetat som diakon och församlingsplanterare i Stockholms katolska stift. Författare med engagemang för ekumeniska frågor och Caritas verksamhet. Ledamot i styrelsen sedan 2014.

Christine Rydberg Stockholm.
Chef för ekonomi och administration på Stockholms Handelskammare. Har en gedigen erfarenhet från ledningsfunktioner inom olika branscher. Styrelseledamot sedan 2019, tidigare medlem av Läkarmissionens huvudmannaråd.


Johan Sigge Lindesberg.
Affärsutvecklare på Kommuninvest med mångårig bakgrund inom finanssektorn och driver eget lantbruk. Ledamot i fullmäktige för Länsförsäkringar Bergslagen. Tidigare ordförande för IAS, invald i Läkarmissionens styrelse 2019.


Gunnar Swahn Sundbyberg.
Långt engagemang inom församlingsoch biståndsarbete, under flera år för PMU och Filadelfiakyrkan i Stockholm. Ledamot i internationella styrgruppen och i olika arbetsgrupper för bistånd inom Pingst FFS. Invald 2016.

Maria Wiss Jönköping.
Diakon i Svenska kyrkan i Gislaved. Tidigare företagsledare och vd inom hotell- och restaurang. Engagerad för biståndsverksamhet i Indien och olika styrelseuppdrag. Styrelseledamot sedan 2014.

Styrelsens utskott

Styrelsen har två arbetsutskott som hanterar en del internationella respektive nationella frågor. Förutom ordförande ingår i internationella arbetsutskottet (IA) Margareta Arvidsson och Agneta Lillqvist Bennstam och i nationella utskottet (NA) Christian Holmgren och Maria Wiss.