Revisor

Läkarmissionens revision utförs under ledning av Pernilla Varverud, auktoriserad revisor, Grant Thornton som nås på pernilla.varverud@se.gt.com eller 08-563 071 25.

Revisor och revisorssuppleant väljs årligen på Läkarmissionens årsstämma av huvudmannarådet.