Revisor

Läkarmissionens revision utförs under ledning av Pernilla Varverud, auktoriserad revisor, Grant Thornton som nås på pernilla.varverud@se.gt.com eller 08-563 071 25.

Revisor och revisorssuppleant utses årligen på Läkarmissionens årsstämma av huvudmannarådet.

 

Om du misstänker att något fel har begåtts som rör Läkarmissionens verksamhet kan du kontakta Pernilla Varverud eller någon av Läkarmissionens egna utsedda representanter, så kommer ärendet att utredas. Mer information och kontaktuppgifter finns på sidan Anmälan om oegentligheter.