Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Om oss

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingsarbete och katastrofhjälp i ett tjugofemtal länder.

Vi arbetar främst i Afrika och Latinamerika, men även i östra Europa och Asien. Vi har egna internationella kontor och samarbetar även med lokala partner.

Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation, och de mänskliga rättigheterna ligger till grund för allt vårt arbete.

 

 

Hållbar fattigdomsbekämpning tack vare våra givare

Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra insatser fokuserar främst på kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor genom fyra huvudområden: fattigdomsbekämpninghälsa, utbildning och WASH (Vatten, Sanitet och Hygien). Vi arbetar också med humanitärt bistånd och skickar en del materialbistånd, främst sjukvårdsartiklar, via Human Bridge.

Från och med 2019 är International Aid Services, vars fokus är vatten och sanitet, en del av Läkarmissionen. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens huvudkontor i Vällingby. Verksamheten finansieras till största del genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag.

Våra partner och egna lokala landkontor har ofta funnits på plats under lång tid och vi har ett nära samarbete. Vi följer upp våra gemensamma projekt och ser till att hjälpen verkligen kommer fram och gör nytta. Du som givare har också möjlighet att följa vart gåvorna tar vägen genom våra månadsbrev och tidningen Svenska Journalen, som går ut till alla givare. Du som är aktiv på nätet kan också gärna följa oss på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och LinkedIn – länkar finns i sidfoten nedan.

Verksamheten bygger på förtroende, både från våra privata givare och de institutionella. Utan våra trogna givare hade vi inte kunnat bedriva arbetet.

Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg med att den allra största delen av din gåva alltid går till den direkta hjälpinsatsen.

Varför heter vi Läkarmissionen?

Vi är en hjälporganisation som inte arbetar med mission och som stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.


Kort om Läkarmissionen

  • Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars formella namn är "Läkarmissionen - stiftelse för filantropisk verksamhet".
  • har 90-konto vilket är en garant för givaren att det är en seriös organisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. 
  • Vårt plusgiro är 90 00 21-7 (på förtryckta inbetalningskort har vi även 90 17 18-7).
  • Vårt organisationsnummer är 802005-9989.
  • Vårt huvudkontor ligger i Vällingby i nordvästra Stockholm.
  • Vi har tre regionala resurscenter i Kampala i Uganda (för centrala, östra och södra Afrika), Addis Abeba i Etiopien (för Afrikas Horn och Sahelområdet) samt Miami i USA (för Central- och Latinamerika).
  • Vi har även egna landkontor i Etiopien, Uganda, Sudan, Sydsudan, Niger, Tchad, Djibouti och Dubai (för verksamhet i Jemen).
  • Flera av landkontorens insatser finansieras av institutionella biståndsgivare som SMR/Sida, ECHO, Unicef, DFID, Danida med flera.