Om oss

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionen är en internationell biståndsorganisation med globalt kontor i Stockholm. Vi arbetar med långsiktiga insatser för fattigdomsbekämpning med fokus på matsäkerhet och försörjning, hälsa och välbefinnande, utbildning och yrkesutbildning, samt vatten och sanitet. Dessutom utför vi akuta humanitära insatser.

Läkarmissionen arbetar långsiktigt för att stödja människor i utsatthet, oavsett deras nationalitet, religion eller politiska övertygelse.

Vi innehar 90-konto och omfattas därmed av Svensk Insamlingskontroll. Arbetet finansieras genom gåvor från svenska privatpersoner samt institutionellt stöd.

Hållbar fattigdomsbekämpning – tack vare våra givare

 

Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv.

Vi fokuserar på fyra huvudområden:

  1. Matsäkerhet och försörjning – Vi hjälper människor att få tillgång till mat och skapa hållbara försörjningsmöjligheter genom både akut hjälp och långsiktiga lösningar.

  2. Hälsa och välbefinnande – Vi ger stöd till sjukvård, förebyggande hälsovård och psykosocialt stöd, med särskilt fokus på kvinnor och barn.

  3. Utbildning och yrkesutbildning – Vi stödjer utbildning på alla nivåer, från grundläggande läs- och skrivundervisning till yrkesutbildning och entreprenörskap.

  4. Vatten och sanitet – Vi arbetar för att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar, vilket är avgörande för människors hälsa och välbefinnande.

Vi arbetar också med humanitärt bistånd och materialbistånd.

Genom långsiktiga relationer med lokala partner och en närvaro på plats i 25 länder, kan vi göra en verklig skillnad i människors liv. Vårt mål är att skapa en hållbar och rättvis värld där alla har möjlighet till ett värdigt liv.

Vår verksamhet bygger på förtroende, både från våra privata givare och de institutionella. Utan våra trogna givare hade vi inte kunnat bedriva arbetet.

Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg när du ger din gåva.

Varför heter vi Läkarmissionen?

Vi är en hjälporganisation som inte arbetar med mission och som stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.