Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Om oss

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionens primära målgrupp är kvinnor och barn i utsatthet och vi genomför internationellt utvecklingsarbete och katastrofhjälp i ett trettiotal länder.

Vi arbetar i Asien, Latinamerika, Europa och Afrika, med tyngdpunkt på Afrika. Vi har egna internationella kontor och samarbetar även med lokala partner.

Läkarmissionen är en politiskt och religiöst obunden organisation, och de mänskliga rättigheterna ligger till grund för allt vårt arbete.

 

 

Hållbar fattigdomsbekämpning tack vare våra givare

Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra insatser har utsatta kvinnor och barn som en primär målgrupp. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor genom tre huvudområden: social omsorgutbildning och självförsörjning. Vi arbetar också med humanitärt bistånd

Från och med 2019 är International Aid Services, vars fokus är vatten och sanitet, en del av Läkarmissionen. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens huvudkontor i Vällingby. Insatserna görs främst i Afrika men även i Latinamerika, Asien och Östeuropa. Verksamheten finansieras till största del genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag.

Våra partner och egna lokala landkontor har ofta funnits på plats under lång tid och vi har ett nära samarbete. Vi följer upp våra gemensamma projekt och ser till att hjälpen verkligen kommer fram och gör nytta. Du som givare har också möjlighet att följa vart gåvorna tar vägen genom våra månadsbrev och tidningen Svenska Journalen, som går ut till alla givare. Du som är aktiv på nätet kan också gärna följa oss på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och LinkedIn – länkar finns i sidfoten nedan.

2018 gick runt 100 miljoner kronor till Läkarmissionens ändamål. Största delen av pengarna var gåvor från privatpersoner runtom i Sverige, våra trogna givare som gör vårt arbete möjligt.

Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg med att den allra största delen av din gåva alltid går till den direkta hjälpinsatsen.

 

Varför heter vi Läkarmissionen?

Vi är en hjälporganisation som inte arbetar med mission och som stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.

 

Kort om Läkarmissionen

  • Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars formella namn är "Läkarmissionen - stiftelse för filantropisk verksamhet".
  • Läkarmissionen har 90-konto som garanti för att medel som samlas in används till hjälparbete, samt en rad andra kontrollsystem.
  • Vårt plusgiro är 90 00 21-7 (på förtryckta inbetalningskort har vi även 90 17 18-7).
  • Vårt huvudkontor ligger i Vällingby i nordvästra Stockholm.
  • Vi har egna landkontor under vårt varumärke International Aid Services (IAS) i Etiopien, Uganda, Sudan, Sydsudan, Niger, Tchad, Somalia (Somaliland) och Djibouti samt fristående IAS-kontor i Kenya och Tanzania. Utöver dessa finns fristående IAS-kontor med fokus på insamling i Danmark, Tyskland och USA.
  • Flera av landkontorens insatser finansieras av institutionella biståndsgivare som SMR/Sida, ECHO, Unicef, DFID, Danida, Bengo/BMZ.
  • Vi har även regionala resurscenter i Kampala i Uganda (fokus på Östafrika), Miami i USA (fokus på Latinamerika) samt i Chiang Mai, Thailand (fokus på Asien).
  • Vårt organisationsnummer är 802005-9989.