Om oss

En biståndsorganisation som förändrar framtiden för utsatta människor. Så vill vi sammanfatta Läkarmissionens roll och vad vi vill uppnå: positiva livsavgörande förändringar för den enskilda människan.

Läkarmissionen är en hjälporganisation som med hjälp av bistånd förändrar framtiden för utsatta människor. Så vill vi sammanfatta Läkarmissionens roll och vad vi vill uppnå: positiva livsavgörande förändringar för den enskilda människan.

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 har arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor. 2018 gick runt 100 miljoner kronor till våra ändamål, främst hjälpinsatser i fyra världsdelar med tyngdpunkt på Afrika. Största delen av pengarna är gåvor från privatpersoner i Sverige.

 

 

Läkarmissionen en hjälporganisation

Läkarmissionens fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Därför har vi ett nära samarbete med lokala partners inom tre huvudområden: social omsorgutbildning och självförsörjning. Vi arbetar också med humanitärt bistånd.

Våra partners har ofta funnits på plats under lång tid, och eftersom vi har så nära relationer till dem kan vi följa upp våra gemensamma projekt och se till att hjälpen verkligen kommer fram och gör nytta. Du som givare har också möjlighet att följa vart gåvorna tar vägen genom våra månadsbrev och tidningen Svenska Journalen, som går ut till alla givare. Du som är aktiv på nätet kan också gärna följa oss på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och LinkedIn – länkar finns i sidfoten nedan.

 

Varför heter vi Läkarmissionen?

Som framgår ovan är vi en hjälporganisation. Vi arbetar inte med mission och vi stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.

 

Kort om Läkarmissionen

  • Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars formella namn är "Läkarmissionen - stiftelse för filantropisk verksamhet"
  • Läkarmissionen har 90-konto som garanti för att medel som samlas in används till hjälparbete, samt en rad andra kontrollsystem
  • Vårt plusgiro är 90 00 21-7 (på förtryckta inbetalningskort har vi även 90 17 18-7)
  • Vårt huvudkontor ligger i Vällingby i nordvästra Stockholm
  • Vi har även regionala resurscenter i Kampala i Uganda (fokus på Östafrika), Miami i USA (fokus på Latinamerika) samt i Chiang Mai, Thailand (fokus på Asien)
  • Vårt organisationsnummer är 802005-9989