Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Om oss

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionen grundades 1958. Idag är vi en global biståndsorganisation med huvudkontor i Vällingby, Stockholm. Vi arbetar för att utrota fattigdom genom rätten till vatten och sanitet, utbildning och hälsa, med kvinnor och barn som vår viktigaste målgrupp. Läkarmissionen är en religiöst och politiskt obunden organisation med 90-konto, Svensk insamlingskontroll. 

 

 

Hållbar fattigdomsbekämpning tack vare våra givare

Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra insatser fokuserar främst på kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor genom fyra huvudområden: fattigdomsbekämpninghälsa, utbildning och WASH (som står för vatten, sanitet och hygien). Vi arbetar också med humanitärt bistånd och med materialbistånd.

Verksamheten bygger på förtroende, både från våra privata givare och de institutionella. Utan våra trogna givare hade vi inte kunnat bedriva arbetet.

Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg när du ger din gåva.

Varför heter vi Läkarmissionen?

Vi är en hjälporganisation som inte arbetar med mission och som stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.


Kort om Läkarmissionen

  • Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars formella namn är "Läkarmissionen - stiftelse för filantropisk verksamhet".
  • Vi har 90-konto vilket är en garant för givaren att det är en seriös organisation som står under oberoende kontroll och granskning av Svensk Insamlingskontroll. 
  • Vårt plusgiro är 90 00 21-7 (på förtryckta inbetalningskort har vi även 90 17 18-7).
  • Vårt organisationsnummer är 802005-9989.
  • Vårt huvudkontor ligger i Vällingby i nordvästra Stockholm.
  • Vi har tre regionkontor i Kampala i Uganda (för centrala, östra och södra Afrika), Addis Abeba i Etiopien (för Afrikas Horn och Sahelområdet) samt Miami i USA (för Central- och Latinamerika).
  • Vi har även egna landkontor i Etiopien, Uganda, Sudan, Sydsudan, Niger, Tchad, Djibouti och Dubai (för verksamhet i Jemen).
  • Flera av landkontorens insatser finansieras av institutionella biståndsgivare som SMR/Sida, ECHO, Unicef, DFID, Danida med flera.
  • Barnkonventionen är viktig både för Läkarmissionens utvecklingssamarbete och humanitära bistånd. Barn är individer, värda samma respekt och uppmärksamhet som vuxna, och deras rättigheter måste alltid respekteras.