Om oss

Läkarmissionen är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 arbetar för människors rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionen är en internationell biståndsorganisation som leds från det globala kontoret i Vällingby, Stockholm. Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser. 

Läkarmissionen är en religiöst och politiskt obunden organisation som har 90-konto och omfattas av Svensk Insamlingskontroll. Arbetet bedrivs med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner och institutionellt stöd.

 

 

Hållbar fattigdomsbekämpning tack vare våra givare

Läkarmissionen arbetar med hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra insatser fokuserar främst på kvinnor och barn som lever i utsatthet. Vi hjälper människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor genom fyra huvudområden: fattigdomsbekämpninghälsa, utbildning och WASH (som står för vatten, sanitet och hygien). Vi arbetar också med humanitärt bistånd och med materialbistånd. 

Verksamheten bygger på förtroende, både från våra privata givare och de institutionella. Utan våra trogna givare hade vi inte kunnat bedriva arbetet.

Vår verksamhet granskas regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Därför kan du känna dig trygg när du ger din gåva.

Varför heter vi Läkarmissionen?

Vi är en hjälporganisation som inte arbetar med mission och som stödjer mycket mer än bara läkare. Varför heter vi då Läkarmissionen? Svaret finns i vår historia.