Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om Läkarmissionen? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svaret du söker? Kontakta oss!

 

Om Läkarmissionen

Vad är Läkarmissionen för organisation?

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar för att utrota fattigdom genom insatser med vatten och sanitet, utbildning och hälsa och vi vill att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Läkarmissionen grundades 1958 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Vi har genom åren utvecklats till en global organisation med 270 anställda. Vi har egna kontor i olika länder men arbetar även med lokala samarbetspartners. Verksamheten finansieras till största del genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag.


Läkarmissionen är religiöst och politiskt obunden men utgår från en kristen värdegrund.

 

Varför heter ni Läkarmissionen? Hjälper ni bara med sjukvård?

Namnet Läkarmissionen uppstod då vi startade 1958 och insatserna då handlade om sjukvård på missionssjukhus i Sydafrika och Indien. Därav vårt namn. Men i dag gör vi mycket mer än så. Se ”Vad är Läkarmissionen för organisation?” ovan eller sidan Vårt namn och historia.

Är ni själva på plats med personal från Sverige, eller hur fungerar det?

Nej, vi har lokalt anställd personal på våra region- och landkontor och samarbetar även med lokala partnerorganisationer på plats i länderna och personalen där anställs lokalt. Vi ser den lokala förankringen som en förutsättning för att kunna göra ett bra och långsiktigt jobb på plats, samt att det är kostnadseffektivt. 


Kommer pengarna fram?

Hur kan jag vara säker på att mina pengar kommer fram?

Alla Läkarmissionens insatser och räkenskaper granskas varje år av såväl auktoriserade revisorer som av Svensk Insamlingskontroll. Dessutom har vi en egen projektavdelning som regelbundet kontrollerar att pengarna används på rätt sätt och till rätt saker. Personligen får du ta del av information om arbetet t ex i vår tidning Svenska Journalen, som kommer till dig varannan månad eller månadsbrevet som kommer en gång i månaden.

Hur mycket av mina pengar går till att hjälpa?

För att få ha ett 90-konto behöver ändamålskostnaderna vara minst 75% av de totala intäkterna. Under 2020 gick 86% av våra intäkter till Läkarmissionens ändamål, där utgångspunkten är att ge stöd till människor att ta sig ur fattigdom. Även under 2019 var siffran 86%.

Vad får er generalsekreterare i lön?

Läkarmissionens generalsekreterare har i dag en månadslön på 65 000 kr (september 2021).


 

Om att bli månadsgivare

Vad innebär det att vara månadsgivare och betala via autogiro?

Autogiro är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar, eftersom det innebär mindre administration för oss. Det betyder att mer pengar kommer dem vi stöder till godo. Regelbundet månadsgivande gör också att vi kan planera på lång sikt i projekten.

Finns det olika sätt att bli månadsgivare?

Absolut. Du kan exempelvis skriva ut en autogiroblankett här och skicka in den till oss. Om du har e-legitimation kan du anmäla dig direkt här. Du kan även kontakta vår Givarservice på 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper de dig.

Vad händer när jag anmält mig som månadsgivare?

När du har anmält dig som månadsgivare skickas dina uppgifter till Bankgirocentralen för kontroll. Därefter startas ditt autogiro och du får ett välkomstbrev av oss som ny månadsgivare.

Får jag ändra mig eller avsluta mitt givande?

Du kan enkelt avbryta, pausa eller ändra ditt autogiro när du vill. Kontakta Givarservice på telefon 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper vi dig.

Kan jag ge en engångsgåva?

Ja, genom att betala in valfritt belopp på postgiro 90 00 21–7.

Kan jag ha direkt kontakt med ett barn/familj?

Nej.

Får jag veta vem jag hjälper?

Nej, dina gåvor är inte kopplade till enskilda människor, utan som månadsgivare går dina pengar till att hjälpa ett stort antal utsatta människor, där det för närvarande behövs som mest.

Finns det möjlighet att bli fadder hos er?

Nej.

 


 

Information/uppföljning

Vad får jag som uppföljning av er om jag är månadsgivare?

Du får vår tidning Svenska Journalen som utkommer fyra gånger per år. Här på vår hemsida har du också tillgång till information. Och om du går med i vår Facebookgrupp får du regelbundet information den vägen. Sedan kan du alltid kontakta vår Givarservice på 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se om du har frågor.

Kan jag säga upp tidningsprenumerationen? Kan jag ändra sättet jag får information på? Kan jag sluta få information från er?

Om du inte vill ha tidningen eller ändra något annat, kontakta vår Givarservice på telefon 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper de dig.

 


  

Om Läkarmissionens värdegrund

Läkarmissionens arbete vilar på en kristen värdegrund;
- Vad menas med det?
För Läkarmissionen innebär en kristen värdegrund aktning och respekt för varje människas egenvärde, människolivets okränkbarhet, personens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta människor. Allt genomsyrat av den Gyllene Regeln: ”Det du vill att andra ska göra för dig – det ska du också göra för dem”.

- Lär ni ut kristendom i era projekt?
Läkarmissionen har endast biståndsinsatser som sin uppgift. Vi arbetar ibland med kyrkor och religiösa organisationer i fält men de insatser vi stödjer är sociala.

- Behöver man vara kristen för att få hjälp?
Nej. Den kristna värdegrunden exkluderar ingen, utan tydliggör att Läkarmissionen vill vara en röst för de allra svagaste och mest utsatta.

- Vad är det för skillnad då i era projekt, mot en organisation som inte har samma värdegrund?
Religion är ibland en central del av kulturen i ett land. Vår erfarenhet är att en god religionsförståelse då är en förutsättning för att skapa hållbara projekt som ger långsiktiga effekter. Att en samarbetspartner har en annan religionsbakgrund än den som Läkarmissionen beskriver i detta dokument, diskvalificerar inte för gemensamma insatser. Det som avgör är att samsyn finns kring människors rättigheter och på vilka sätt som organisationen vill komma tillrätta med missförhållanden.

Hur arbetar ni med diskriminering i era projekt, som sexuell läggning, kön, etnicitet osv?
Vi är en positiv motkraft till all form av diskriminering. Vårt stöd riktar sig alltid till de svagaste grupperna. Våra projekt runt om i världen får skriva under vår ”code of conduct” som trycker på att diskriminering i någon som helst form inte är tillåten.

Här kan du läsa mer om vår värdegrund