Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om Läkarmissionen? Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svaret du söker? Kontakta oss!

 

Om Läkarmissionen

Vad är Läkarmissionen för organisation?

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar för att utrota fattigdom genom insatser med vatten och sanitet, utbildning och hälsa. Vårt mål är att alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv i en hållbar värld.

Stiftelsen grundades 1958 och idag är Läkarmissionen en internationell organisation med ca 270 anställda i flera länder med globalt huvudkontor i Stockholm. Vi arbetar både via egen personal, oftast humanitärt med katastrofbistånd, men också långsiktigt med lokala samarbetspartners. Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag. 

Läkarmissionen är religiöst och politiskt obunden men vilar på kristen värdegrund.

Varför heter ni Läkarmissionen? Hjälper ni bara med sjukvård?

Namnet Läkarmissionen kommer ifrån våra första insatser 1958 som handlade om sjukvård på missionssjukhus i Sydafrika och Indien. Men i dag gör vi mycket mer än så, se ovan eller läs mer på sidan Vårt namn och historia.

Är ni själva på plats med personal från Sverige, eller hur fungerar det?

Vi har huvudsakligen lokalt anställd personal på våra region- och landkontor och samarbetar även med lokala partnerorganisationer på plats i länderna. Den här modellen är både kostnadseffektiv och ger ett bättre resultat på lång sikt då vi kan ta tillvara människors kunskap om, och engagemang för den egna närmiljön som de lever och verkar i.

 


Kommer pengarna fram?

Hur kan jag vara säker på att mina pengar kommer fram?

Alla Läkarmissionens insatser och räkenskaper granskas varje år av såväl auktoriserade revisorer som av Svensk Insamlingskontroll. Dessutom har vi en egen projektavdelning som regelbundet kontrollerar att pengarna används på rätt sätt och till rätt saker. Vi berättar om arbetet i vår tidning Svenska Journalen, i våra månadsblad och i våra sociala medier.

Hur mycket av mina pengar går till att hjälpa?

Under 2022 gick 87 procent av insamlingen till Läkarmissionens olika ändamål för att hjälpa barn och vuxna i utsatthet.

Läkarmissionen har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi omfattas därmed av kravet på att max 25% av intäkterna får användas till insamling och administration.

Kostnaderna för administration och insamling låg under 2022 på i genomsnitt 13 procent och omfattar löner, kontorskostnader, resor och informations- och insamlingskostnader.

Vad får er generalsekreterare i lön?

Läkarmissionens generalsekreterare har i dag en månadslön på 67 000 kr (mars 2023).


 

Om att bli månadsgivare

Vad innebär det att vara månadsgivare och betala via autogiro?

Autogiro är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar, eftersom det innebär mindre administration för oss. Det betyder att mer pengar kommer dem vi stöder till godo. Regelbundet månadsgivande gör också att vi kan planera på lång sikt i projekten.

Finns det olika sätt att bli månadsgivare?

Absolut. Du kan exempelvis skriva ut en autogiroblankett här och skicka in den till oss. Om du har e-legitimation kan du anmäla dig direkt här. Du kan även kontakta vår Givarservice på 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper de dig.

Vad händer när jag anmält mig som månadsgivare?

När du har anmält dig som månadsgivare skickas dina uppgifter till Bankgirocentralen för kontroll. Därefter startas ditt autogiro och du får ett välkomstbrev av oss som ny månadsgivare.

Får jag ändra mig eller avsluta mitt givande?

Du kan enkelt avbryta, pausa eller ändra ditt autogiro när du vill. Kontakta Givarservice på telefon 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper vi dig.

Kan jag ge en engångsgåva?

Ja, genom att betala in valfritt belopp på postgiro 90 00 21–7.

Kan jag ha direkt kontakt med ett barn/familj?

Nej.

Får jag veta vem jag hjälper?

Nej, dina gåvor är inte kopplade till enskilda människor, utan som månadsgivare går dina pengar till att hjälpa ett stort antal utsatta människor, där det för närvarande behövs som mest.

Finns det möjlighet att bli fadder hos er?

Nej.

 


 

Information/uppföljning

Vad får jag som uppföljning av er om jag är månadsgivare?

Du får vår tidning Svenska Journalen som utkommer fyra gånger per år. Det finns också information på hemsidan och i våra sociala medier. Du är varmt välkommen att kontakta vår Givarservice på 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se om du har frågor.

Kan jag säga upp tidningsprenumerationen? Kan jag ändra sättet jag får information på? Kan jag sluta få information från er?

Om du inte vill ha tidningen eller ändra något annat, kontakta vår Givarservice på telefon 08-620 02 00 eller info@lakarmissionen.se så hjälper de dig.

 


  

Om Läkarmissionens värdegrund

Läkarmissionens arbete vilar på en kristen värdegrund;
- Vad menas med det?
För Läkarmissionen innebär en kristen värdegrund aktning och respekt för varje människas egenvärde, människolivets okränkbarhet, personens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta människor. Allt genomsyrat av den Gyllene Regeln: ”Det du vill att andra ska göra för dig – det ska du också göra för dem”.

- Lär ni ut kristendom i era projekt?
Läkarmissionen har endast biståndsinsatser som sin uppgift. Vi arbetar ibland med kyrkor och religiösa organisationer i fält men de insatser vi stödjer är sociala.

- Behöver man vara kristen för att få hjälp?
Nej. Den kristna värdegrunden exkluderar ingen, utan tydliggör att Läkarmissionen vill vara en röst för de allra svagaste och mest utsatta.

- Vad är det för skillnad då i era projekt, mot en organisation som inte har samma värdegrund?
Religion är ibland en central del av kulturen i ett land. Vår erfarenhet är att en god religionsförståelse då är en förutsättning för att skapa hållbara projekt som ger långsiktiga effekter. Att en samarbetspartner har en annan religionsbakgrund än den som Läkarmissionen beskriver i detta dokument, diskvalificerar inte för gemensamma insatser. Det som avgör är att samsyn finns kring människors rättigheter och på vilka sätt som organisationen vill komma tillrätta med missförhållanden.

Hur arbetar ni med diskriminering i era projekt, som sexuell läggning, kön, etnicitet osv?
Vi är en positiv motkraft till all form av diskriminering. Vårt stöd riktar sig alltid till de svagaste grupperna. Våra projekt runt om i världen får skriva under vår ”code of conduct” som trycker på att diskriminering i någon som helst form inte är tillåten.

Här kan du läsa mer om vår värdegrund