Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Våra projekt i världen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning, med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Vi gör också akuta humanitära insatser. Arbetet bedrivs med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner och institutionellt stöd.

Social och ekonomisk rättvisa

Att stärka de sociala och ekonomiska nätverken runt människor innebär bättre möjligheter till ett ekonomiskt hållbart liv. I huvudsak rör det sig om att ge människor verktyg för att säkra en inkomst som förhindrar att de hamnar i extrem fattigdom.

Det kan vara träning i små spargrupper, ökad kunskap i olika odlingstekniker, hjälp i entreprenörskap och att starta olika inkomstgenerande aktiviteter. Det kan också innebära att ge övergivna barn en egen familj eller att återupprätta trasiga barn och unga som hamnat fel i livet. Alla insatser syftar till att ge människor en stabil grund som gör dem bättre rustade att möta kommande oförutsedda förändringar och påfrestningar.

Utbildning

Att inte kunna läsa och skriva är ett allvarligt hinder för att kunna nå sin potential och att hävda sina rättigheter. I vårt uppdrag ingår att ge barn med funktionsvariation en möjlighet att studera, att ge unga en yrkesutbildning som leder till jobb eller att få en vuxen att förstå vad som står i kontraktet de skriver på. Med utbildning vill vi öppna möjligheter för människor att påverka sin egen framtid.

Hälsa

Många hälsorelaterade problem kan undvikas med enkel förebyggande hälsovård och ökad kunskap. Vårt fokus inom hälsa ligger på barn- och mödravård, och stöd till kvinnor som utsatts för våld i hemmet. I humanitärt utsatta områden kan vi även ge stöd till drift av hälsoinrättningar. 

Vatten, sanitet och hygien

Närmre 800 miljoner människor lever utan tillgång till rent vatten på vår jord. I flera av Läkarmissionens insatsländer ligger siffrorna upp emot 60-70% av befolkningen. Lika dålig är tillgången på sanitära faciliteter som toaletter. Detta i kombination med dålig baskunskap i hygien, leder till att hundratusentals barn under 5 år dör varje år.

Läkarmissionen har stort fokus inom vatten och hygien. Vi borrar, installerar och reparerar vattenbrunnar samtidigt som vi utbildar lokalbefolkningen i skötseln av dem. Vi bygger också latriner och ger utbildning i grundläggande hygienkunskap. I anslutning till vattenprojekten planterar vi träd och andra grödor och arbetar för att motverka ökenutbredning. I allt vi gör arbetar vi för att skydda ekosystemen och uppnå ekologisk hållbarhet. 

Lokal förankring och långsiktighet

Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs med våra landkontor eller lokala partners, nätverk av engagerade människor som lever nära dem som får hjälp.

Grunden för våra insatser är de många och trogna givarna i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt, och förändra deras framtid till det bättre.

Insamling och information

Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är våra biståndsprojekt ute i världen, men eftersom vårt arbete till stor del bygger på gåvor från privatpersoner i Sverige behöver vi också arbeta med insamling och information på hemmaplan. Det gör vi bland annat genom insatser som exempelvis Sånger för Livet, men även genom insamlingskampanjer och information till våra givare i månatliga nyhetsbrev och vår tidning Svenska Journalen.

LÄS MER OM OSS

Nedan finns några utvalda länkar till mer information om oss. Fortsätt gärna att själv navigera runt och läs mer om det som intresserar dig.

Vi ger människor verktyg

Efter att ha deltagit i någon av våra insatser ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Och det är inte vi som gör jobbet, utan den enskilda människan som med rätt stöd själv tar sig ur sin utsatta situation. 

Används pengarna rätt?

Läkarmissionen har ett 90-konto och ett eget kontrollsystem för att säkerställa att pengarna verkligen hamnar där de ska. Vi har också nära kontakt med våra partners i fält och rapporterar till våra givare om det vi ser när vi besöker projekten. 

Stöd våra insatser

Vår verksamhet är beroende av stöd från givare i Sverige. Det finns många sätt att bidra och alla gåvor är välkomna. Allra störst nytta gör kanske våra månadsgivare, som har valt att ge via autogiro varje månad.

Ge bort en god gärning

Presenter skapar glädje, både hos den som får och den som ger. I vår gåvoshop finns konkreta presenter som skapar glädje hos ännu fler, eftersom de hjälper utsatta människor. Du kan också få lägga till ett fint gåvobevis att ge bort.