Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Våra projekt i världen

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Vi gör också akuta humanitära insatser. Till största del med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner.

Social omsorg

Grunden för oss är att ge utsatta människor alla delar som är viktiga för ett bra liv. Det kan till exempel handla om sjukvård, att ge föräldralösa barn en fosterfamilj, befria barnslavar eller ge flickor en möjlighet att slippa könsstympning. Fokus ligger på barn och deras rättigheter.

Så arbetar vi med social omsorg

Utbildning

Vi satsar mycket på utbildning. Grunden är att anpassa lärandet till målet: Att ge barn möjlighet att studera, ge unga en yrkesutbildning som leder till jobb eller att få en vuxen att förstå vad som står i kontraktet de skriver på. Med utbildning vill vi öppna möjligheter för människor att påverka sin egen framtid.

Så arbetar vi med utbildning

Självförsörjning

Genom träning i små spargrupper och möjlighet att ta mikrolån kan människor starta och driva en inkomstbringande verksamhet. Kombinationen utbildning-mikrolån är ett bra sätt att ta människor från beroende till oberoende. Vi jobbar på många olika sätt för att människor bättre ska kunna försörja sig själva.

Så arbetar vi med självförsörjning

Humanitärt bistånd

Förutom våra långsiktiga insatser arbetar vi även med katastrofhjälp och materialbistånd. Eftersom vi har etablerade samarbeten på många håll i världen går det ofta snabbt för oss att gå in med insatser för att hjälpa de drabbade, exempelvis i den pågående flyktingkatastrofen.

Så arbetar vi med humanitärt bistånd

Lokal förankring och långsiktighet

Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs med våra landkontor eller lokala partners, nätverk av engagerade människor som lever nära dem som får hjälp.

Grunden för våra insatser är de många och trogna givarna i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt, och förändra deras framtid till det bättre.

Insamling och information

Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är våra biståndsprojekt ute i världen, men eftersom vårt arbete till stor del bygger på gåvor till välgörenhet från privatpersoner i Sverige behöver vi också arbeta med insamling och information på hemmaplan. Det gör vi bland annat genom insatser som Sånger för Livet och Aktion Julklappen, men även genom insamlingskampanjer och information till våra givare i månatliga nyhetsbrev och vår tidning Svenska Journalen.

LÄS MER OM OSS

Nedan finns några utvalda länkar till mer information om oss. Fortsätt gärna att själv navigera runt och läs mer om det som intresserar dig.

Vi ger människor verktyg

Efter att ha deltagit i någon av våra insatser ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Och det är inte vi som gör jobbet, utan den enskilda människan som med rätt stöd själv tar sig ur sin utsatta situation. 

Används pengarna rätt?

Läkarmissionen har ett 90-konto och ett eget kontrollsystem för att säkerställa att pengarna verkligen hamnar där de ska. Vi har också nära kontakt med våra partners i fält och rapporterar till våra givare om det vi ser när vi besöker projekten. 

Stöd våra insatser

Vår verksamhet är beroende av stöd från givare i Sverige. Det finns många sätt att bidra och alla gåvor är välkomna. Allra störst nytta gör kanske våra månadsgivare, som har valt att ge via autogiro varje månad.

Ge bort en god gärning

Presenter skapar glädje, både hos den som får och den som ger. I vår gåvoshop finns konkreta presenter som skapar glädje hos ännu fler, eftersom de hjälper utsatta människor. Du kan också få lägga till ett fint gåvobevis att ge bort.