Med fokus på hållbar fattigdomsbekämpning

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån ett rättighetsperspektiv. Våra fokusområden är hälsa och välbefinnande, matsäkerhet och försörjning, utbildning och yrkesutbildning samt vatten och sanitet.

Organisationen grundades 1958 och har idag cirka 400 anställda runt om i världen. Primärt arbetar vi för marginaliserade samhällsgrupper och kvinnor, barn och unga som lever i utsatthet. Vi fokuserar på arbete i Afrika, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Det gemensamma arbetet leds från Läkarmissionens globala kontor i Stockholm.

Läkarmissionen arbetar långsiktigt för människor i utsatthet, oavsett deras nationalitet, religion eller politiska övertygelse. Verksamheten finansieras genom insamling från allmänheten i Sverige och institutionella bidrag.

LÄS MER OM OSS

Nedan finns några utvalda länkar till mer information om oss. Fortsätt gärna att själv navigera runt och läs mer om det som intresserar dig.

Vi ger människor verktyg

Efter att ha deltagit i någon av våra insatser ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Och det är inte vi som gör jobbet, utan den enskilda människan som med rätt stöd själv tar sig ur sin utsatta situation. 

Används pengarna rätt?

Läkarmissionen har ett 90-konto och ett eget kontrollsystem för att säkerställa att pengarna verkligen hamnar där de ska. Vi har också nära kontakt med våra partners i fält och rapporterar till våra givare om det vi ser när vi besöker projekten. 

Stöd våra insatser

Vår verksamhet är beroende av stöd från givare i Sverige. Det finns många sätt att bidra och alla gåvor är välkomna. Allra störst nytta gör kanske våra månadsgivare, som har valt att ge via autogiro varje månad.

Ge bort en god gärning

Presenter skapar glädje, både hos den som får och den som ger. I vår gåvoshop finns konkreta presenter som skapar glädje hos ännu fler, eftersom de hjälper utsatta människor. Du kan också få lägga till ett fint gåvobevis att ge bort.