Notiser

17 juni 2024

Läkarmissionen i Almedalen 2024

Läkarmissionen anordnar och deltar i flera viktiga samtal under Almedalsveckan, med Sidas Generaldirektör Jakob Granit och andra framstående aktörer. Vi utlovar dynamiska diskussioner där vi delar insikter, utmanar idéer och bryter silos bland olika sektorer likväl perspektiv.

Under Almedalsveckan 2024 diskuterar vi Sveriges och EU:s roll i bortglömda kriser, om det går att mäta kvalitet i biståndet, bevarandet av mångfald och särart i den nya civilsamhällespolitiken, och såklart hur världens utsatta påverkas av reformagendan för Sveriges biståndspolitik.

Nedan finner du samtliga programpunkter. Vi ser fram emot att träffa dig på plats!


Onsdag 26 juni

12:00 - 12:45: Går det att mäta kvalitet i svenskt bistånd?

I regeringens reformagenda för biståndet lyfts tydligare krav på resultat, effektivitet, långsiktighet och transparens fram som en central prioritering. Krav på uppföljning och resultatredovisning utpekas som särskilt avgörande. Men vad innebär egentligen kvalitet i biståndet och går det att mäta?

Länk för livesändning: https://almedalsveckanplay.info/70962

Plats: Donnersgatan 6, "Donnersgatan 6, Hansaplatsen"

Arrangör: Läkarmissionen / LM International

Medverkande:

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International
 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Jan Pettersson, Managing Director, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
 • Arvinn Gadgil, Chef för Global Policy Center for Governance, United Nations Development Programme
 • Isabella Olsson (moderator), Global påverkanschef, Läkarmissionen / LM International

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 14:45: Självständighetens pris – när staten byter skepnad

Vad är slutmålet med omstöpningen av civilsamhällespolitiken? Hur behålls mångfalden i det som sker nu? Vad kan sägas och göras utan att pekas ut som en samhällsfara eller betraktas som maktens förlängda arm? Har civilsamhället varit för aningslöst i sitt beroende av statliga medel?

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Medverkande:

 • Erik Amnå, professor em i statskunskap, Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare
 • Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
 • Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International
 • Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

16:30 - 17:15: Dold agenda eller öppna kort - har Sverige övergett Agenda 2030 och de globala målen?

Sveriges hållbarhetsarbete och utrikespolitik har lagts om kraftigt under det senaste året. Vad händer med värdens hälsa när Sveriges både hållbarhetsarbete och utrikespolitik förändras? Finns det synergier mellan Agenda 2030 och reformagendan för bistånd?

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22"

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Medverkande:

 • Mats Målqvist, Moderator, Professor i global hälsa, Svenska Läkaresällskapet och Uppsala Universitet
 • Janine Alm Ericson, Talesperson för ekonomi, bistånd och jämställdhet, Miljöpartiet
 • Isabella Olsson, Head of Global Advocacy, Läkarmissonen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


Torsdag 27 juni

09:00 - 09:45: Bortglömda kriser – hur kan Sverige och EU bidra?

Trehundra miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och skydd. När världssamfundets och medias blickar riktas mot Ukraina och Palestina blir konsekvenserna för människor i de bortglömda kriserna förödande. Hur bör Sverige och EU agera för att svara upp mot alltmer komplexa kriser?

Plats: Hamnplan, H200, "FN-torget"

Arrangör: UNICEF Sverige, Act Svenska kyrkan, Läkarmissonen

Medverkande:

 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Erik Lysén, Chef, Act Svenska kyrkan
 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
 • Lotta Sylwander, Chef för program och påverkan, UNICEF Sverige

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 15:00: Största förändringen av biståndet någonsin - hur påverkas världens utsatta?

Regeringen och samarbetspartiet SD omformar svenskt bistånd genom fokus på företagssamarbeten och Sveriges närområde, men reformen har mött stark kritik. Ökad effektivitet, enligt regeringen. Risk för att fattiga och utsatta glöms bort, enligt stora delar av civilsamhället.

Plats: Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén

Arrangör: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen

Medverkande:

 • Steven Crosson, moderator, ledarskribent, Tidningen Dagen
 • Morgan Johansson, riksdagsledamot och vice ordf utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Niclas Lindgren, direktor, PMU
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


 

Har du frågor om våra seminarier eller vill boka in ett möte i Almedalen för eventuellt samarbete?

Välkommen att kontakta Isabella Olsson, Head of Global Advocacy isabella.olsson@lminternational.org eller på +46 764 929 650.

Missa inte att följa vår bevakning på Twitter: @Lakarmissionen

Och på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/263287/admin/feed/posts/

 

31 maj 2024

Doktor Denis Mukwege har tilldelats världens största människorättspris!

Aurora Humanitarian Initiative är en stiftelse, med uppdraget att bekämpa humanitära utmaningar på plats runt om i världen där fokus ligger på att hjälpa de mest behövande.

Doktor Denis Mukwege

Chefsläkaren och mottagaren av Nobels fredspris Denis Mukwege grundade år 1999 Panzisjukhuset. Hans världskända arbete för kvinnor och barn som har utsatts för våldtäkter och sexuellt våld har resulterat i tusentals räddade liv varje år.

Aurorapriset delas ut årligen till en person vars handlingar har haft en en betydande inverkan på att bevara mänskligt liv och främja humanitära insatser. Pristagaren hedras med en prissumma på en miljon dollar för att kunna fortsätta stödja organisationer som hjälper människor i nöd. I år är det människorättsaktivisten och gynekologen Denis Mukwege som har tilldelats priset:

 

Med detta erkännande belyser Aurora Humanitarian Initiative inte bara de pågående striderna i Demokratiska republiken Kongo, det är också en global uppmaning till handling. Det är en påminnelse om att det inte bara handlar om att överleva som människa, utan att vi alla har möjlighet att skapa förändring när vi står upp tillsammans mot orättvisor.” Denis Mukwege

 

”Dr. Mukwege har vigt sitt liv åt att inte bara ta hand om kvinnor och flickor som utsätts för sexuellt våld, utan också åt att kämpa för deras rättigheter”, säger Dr. Noubar Afeyan, medgrundare av Aurora Humanitarian Initiative. ”Aurora är hedrad över att kunna stödja Dr. Mukweges uppdrag att hjälpa de behövande, kräva rättvisa för offren för sexuellt våld i krig och ställa förövarna inför rätta.”

 

Vill du stötta Denis Mukweges livsviktiga arbete? Skänk en gåva till Panzisjukhuset, din gåva gör enorm skillnad! 

 

Stöd till Panzisjukhuset