Hantering av personuppgifter

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Läkarmissionens allmänna avtal för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Läkarmissionen är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Läkarmissionen, organisationsnummer 802005-9989, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar finner du nedan.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ger en gåva till Läkarmissionen eller startar en insamling på Läkarmissionen.se
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Läkarmissionen

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?  

  

Testamentärenden betraktas som avtal och sparas så länge avtalet gäller och därefter arkiveras. 

Acceptera allmänna villkor 

Om du ger en gåva till Läkarmissionen eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Genom att stödja Läkarmissionen accepterar du våra allmänna villkor för behandling av personuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ut vårt register.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?  

Läkarmissionen kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Läkarmissionen kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Läkarmissionens räkning, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Det är dock alltid Läkarmissionen som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att

  • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
  • Tillvarata Läkarmissionens rättsliga intressen
  • Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Läkarmissionen samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. 

Automatisk profilering  

Läkarmissionen kan komma att: 

  • Att automatiskt analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit
  • Att dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation
  • Analysera eller kombinera personuppgifter

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn under 18 års ålder.

Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Läkarmissionen saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Läkarmissionen ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som Läkarmissionen behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätten att dina personuppgifter inte ska behandlas med automatiska processer samt rätten att bli glömd eller porterad från ett digitalt register.

Rätt att glömmas bort

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. Men tänk på att det i praktiken betyder att det finns en risk att vi när i köper nya adresser får med din adress och gör ett nytt utskick till dig. Detta på grund av att ditt namn och adress inte längre finns med i vårt register och att vi därför inte får spara information om att du inte vill bli kontaktad av oss. Det kan då vara bättre att du talar om att du inte vill ha information eller att du inte vill ha information via specifika kanaler som till exempel telefon så vi kan stoppa utskick till dig för all framtid eller tills du talar om att du vill ha de igen.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Läkarmissionen behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Läkarmissionen eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Kontaktuppgifter till Läkarmissionen

Har du frågor om Läkarmissionens behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Läkarmissionen
Personuppgifter
Siktgatan 8
162 88 Vällingby

Tel. 08 620 02 00

personuppgifter@lakarmissionen.se 

Lagring av personuppgifter?

Läkarmissionen har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder Läkarmissionen kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Läkarmissionen använder kakor och liknande finns publicerad på webbplatsen.