Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Huvudmannaråd

Läkarmissionens huvudmannaråd finns som en viktig resurs för Läkarmissionens styrelse och verksamhet och medlemmarna fungerar som ambassadörer för Läkarmissionen i sina nätverk.


En viktig resurs med uppdrag att välja styrelse. Huvudmän som deltog i årsstämman i april 2019.

Huvudmännens främsta uppgift är att på Läkarmissionens årliga stämma välja styrelse, revisor och revisorssuppleant, liksom valberedning och omval och nyval av huvudmän. Styrelsen kan lämna över beslut till rådet eller be om råd i särskilda frågor.

Efter stämman 2021 består huvudmännen av 43 personer med olika bakgrund och kompetens från internationellt arbete, kristna organisationer och andra erfarenheter som kan vara en tillgång i Läkarmissionens verksamhet.

Huvudmännen väljs för tre år i taget, med möjlighet till omval. Mer om tillsättning och urval står i Läkarmissionens arbetsordning för valberedning samt i våra stadgar

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.