Huvudmannaråd

Läkarmissionens huvudmannaråd finns som en viktig resurs för Läkarmissionens styrelse och verksamhet och medlemmarna fungerar som ambassadörer för Läkarmissionen i sina nätverk.

En viktig resurs med uppdrag att välja styrelse. Huvudmän som deltog i årsstämman i maj 2022.

Huvudmännens främsta uppgift är att på Läkarmissionens årliga stämma välja styrelse, revisor och revisorssuppleant, liksom valberedning och omval och nyval av huvudmän. Styrelsen kan lämna över beslut till rådet eller be om råd i särskilda frågor.

Huvudmannarådet består i nuläget av 47 personer med olika bakgrund och kompetens från internationellt arbete, kristna organisationer och andra erfarenheter som kan vara en tillgång i Läkarmissionens verksamhet.

Huvudmännen väljs för tre år i taget, med möjlighet till omval. Mer om tillsättning och urval står i Läkarmissionens arbetsordning för valberedning (se styrande dokument) samt i våra stadgar.

För förslag till valberedningen, kontakta sammankallande för valberedningen, Hans Hallström, 08-620 02 00.