Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Anmälan om oegentligheter

Misstänker du att något som rör Läkarmissionen inte går rätt till, vill vi veta det. För oss är det av yttersta vikt att en god etik genomsyrar allt vårt arbete och att eventuella oegentligheter upptäckas och åtgärdas tidigt.


Anmälan om oegentligheter

Alla som misstänker en överträdelse av lagar eller interna regler (exempelvis uppförandekoden) bör påtala detta, så kallad whistle-blowing.

Om någon kontaktar Läkarmissionen angående misstanke om oegentlighet eller annat olämpligt agerande (exempelvis maktmissbruk eller övergrepp) begånget av person med koppling till Läkarmissionens verksamhet ska uppgifterna alltid tas på allvar och undersökas vidare. Den som lämnar uppgifterna har rätt att vara fullständigt anonym och de lämnade uppgifterna ska hanteras så att identiteten inte kan röjas, om inte uppgiftslämnaren vill annat. Den som tar emot uppgifterna har som ansvar att bedöma hur det är lämpligast att gå vidare.


Så här anmäler du en misstanke

Beroende på vad misstanken rör, kan du välja på olika personer att kontakta för att anmäla misstänkta oegentligheter. Välj det sätt att kontakta oss som passar dig bäst: Mejla till någon av adresserna nedan, ring 08-620 02 00 eller skicka via posten på adressen Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby.

Se även Läkarmissionens uppförandekod och Läkarmissionens rutiner för att motverka korruption och oegentligheter