Anmälan om oegentligheter

Misstänker du att något som rör Läkarmissionen inte går rätt till, vill vi veta det. För oss är det av yttersta vikt att en god etik genomsyrar allt vårt arbete och att eventuella oegentligheter upptäckas och åtgärdas tidigt.


Anmälan om oegentligheter

Alla som misstänker en överträdelse av lagar eller interna regler (exempelvis uppförandekoden/Code of Conduct) bör påtala detta, så kallad whistleblowing/visselblåsning.

Om någon anmäler misstanke om oegentlighet eller annat olämpligt agerande (exempelvis maktmissbruk eller övergrepp) begånget av person med koppling till Läkarmissionens verksamhet tas uppgifterna alltid på allvar och undersöks vidare. Den som lämnar uppgifterna har rätt att vara fullständigt anonym och de lämnade uppgifterna ska hanteras så att identiteten inte kan röjas, om inte uppgiftslämnaren vill annat. Den som tar emot uppgifterna har som ansvar att bedöma hur det är lämpligast att gå vidare.


Så här anmäler du en misstanke

Här kan du anmäla en misstanke på olika sätt. Vårt system för visselblåsning ger möjlighet att rapportera misstankar om missförhållanden på ett säkert sätt. Tjänsten tillhandahålls av en oberoende extern partner, Interaktiv Säkerhet. Den externa partnern garanterar fullständig diskretion och gör det säkert för dig att rapportera misstänkta oegentligheter på ett enkelt och anonymt sätt. Efter att ha lämnat in din rapport kommer ansvariga personer att göra en första kontroll för att verifiera misstankens karaktär. Du får ett unikt verifikationsnummer tillsammans med en kod som du kan använda för att se hur din anmälan fortskrider. Vi kommer att bekräfta mottagandet av din anmälan inom sju dagar och ge återkoppling inom 90 dagar.