Vår organisation

Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars huvudändamål är internationell hjälpverksamhet. Stiftelser har inte medlemmar, men Läkarmissionen har en stor skara av trogna gåvogivare runtom i Sverige.

  

Styrelse och huvudmannaråd

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

 

Ledning och verksamhet

Den dagliga verksamheten leds av generalsekreteraren från vårt huvudkontor i Vällingby i nordvästra Stockholm.

Våra landkontor, regionkontor och vårt huvudkontor ser till att vi har effektiva biståndsinsatser som ger resultat samt rapporterar till de institutionella givare som finansierar en del av våra projekt. Våra medarbetare som arbetar med information och insamling kommunicerar med våra viktiga privata givare så att vi fortsatt kan stödja övriga insatser.