Vår organisation

Läkarmissionen är en fristående stiftelse vars huvudändamål är internationell hjälpverksamhet. Stiftelser har inte medlemmar, men Läkarmissionens verksamhet bygger på gåvor från privatpersoner runt om i Sverige.

  

Styrelse och huvudmannaråd

Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen och väljs på Läkarmissionens årsstämma av Läkarmissionens huvudmannaråd.

 

Ledning 

Den dagliga verksamheten leds av generalsekreterare Lars Arrhenius från vårt huvudkontor i Vällingby i nordvästra Stockholm. Så här ser organisationen ut:

Vår projektavdelning ser till att vi har bra biståndsinsatser och marknad/information kommunicerar med våra givare så att vi fortsatt kan stödja insatserna. Övriga avdelningar finns för att stötta projekt- och marknadsavdelningarna. 

 

Regionala resurscenter

För att komma närmare våra internationella partner och biståndsprojekt har vi tre resurscenter med Läkarmissionens lokala personal. I Kampala i Uganda för ett antal länder i främst Östafrika, i Miami för Latinamerika samt i Chiang Mai för Asien.