Insamling och information

Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är våra biståndsprojekt ute i världen, men eftersom en stor del av vårt arbete bygger på gåvor från främst privatpersoner i Sverige behöver vi också arbeta med insamling och information på hemmaplan.

 

Vi genomför bland annat informations- och konsertturnéer som Sånger för Livet och insamlingsupprop som Aktion Julklappen. Vi informerar våra givare om biståndsinsatserna i månatliga nyhetsbrev, e-postutskick och i vår tidning Svenska Journalen. Vår hemsida och sociala medier är också viktiga i insamling, information och opinionsbildning. Vi finns med i olika sammanhang för att berätta om vårt viktiga arbete. Våra samarbeten med företag, andra organisationer och institutionella givare är mycket viktiga för oss.

Läs mer om vårt informations- och insamlingsarbete i vårt årskalendarium och i vår årsberättelse

Du stöder enkelt biståndsinsatserna här.