Kommer pengarna fram?

Att pengarna verkligen kommer fram och används på rätt sätt är en grundförutsättning för att kunna bedriva ett biståndsarbete som verkligen gör skillnad.

 

90-konto och Svensk Insamlingskontroll

Läkarmissionen är en hjälporganisation som innehar 90-konto och verksamheten står därmed under regelbunden granskning av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto får administrations- och insamlingskostnader högst uppgå till 25 procent. Annars förlorar man kontot. 90-kontot är en säkerhet för att insamlade medel används till hjälparbete. All bokföring kontrolleras även av auktoriserade revisorer. 

Under 2023 gick i genomsnitt 90 procent av insamlade medel till våra olika ändamål. Kostnaderna för administration och insamling låg på i genomsnitt 10 procent och omfattar löner, kontorskostnader, resor och informations- och insamlingskostnader.

Läs gärna mer i vår årsberättelse och vår effektrapport.

 

Giva Sveriges kvalitetskod

Läkarmissionen är medlemmar av Giva Sverige (f.d. FRII), branschföreningen för insamlingsorganisationer. Alla medlemmar av Giva Sverige tillämpar deras riktlinjer för intern kontroll och styrning, med bland annat en tydlig kvalitetskod att följa. Syftet med koden är att öka kvaliteten och öppenheten i medlemmarnas verksamhet. Det ger också dig som givare en ytterligare trygghet att din gåva används på rätt sätt.

 

Eget kontrollsystem

Läkarmissionen har utvecklat ett eget kontrollsystem för att säkerställa att pengar används på rätt sätt.

  • Våra projekthandläggare har löpande kontakt med mottagande organisationer och följer upp varje projekt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.
  • Läkarmissionen upprättar skriftliga avtal med varje enskild partner, där respektive parts ansvar regleras.
  • Vi använder ett projekthanteringssystem där all aktuell data registreras för respektive ärende och partner.
  • Partner i fält sänder oss halv- och helårsrapporter om verksamheten, samt ekonomiska kvartalsrapporter.
  • För större beviljade anslag krävs årlig extern revision enligt International Auditing Standards.
  • I vår kontinuerliga dialog med varje samarbetspartner stöttar vi dem bland annat i utvecklingen av deras arbete, och vi besöker dem regelbundet för att själva se arbetet på plats.