Så här jobbar vi med bistånd

En stabil grund, duktiga lokala partner och nära samarbeten för bästa resultat i våra biståndsinsatser.

Sedan 1958 har Läkarmissionen varit med och förändrat framtiden för utsatta människor. Miljontals människor har fått stöd genom åren. Under 2015 stod Läkarmissionen som finansiär, helt eller delvis, till 90-talet olika unika biståndsprojekt i fyrtiotalet länder. De olika insatsernas målsättningar har i de flesta fall uppnåtts och ibland med god marginal.

Läkarmissionen arbetar för att uppnå våra mål i effektiva och relevanta biståndsinsatser genom:
1. En värde- och metodbaserad grund.
2. En nära kontakt med våra partner.
3. Utveckling och styrning av insatserna.
4. Uppföljning och utvärdering av resultat.

Läkarmissionen arbetar med lokala partner som utför biståndsprojekten i de olika länderna, områdena och städerna där vi verkar. Ett brett spektrum av olika insatser ryms inom Läkarmissionens prioriterade områden social omsorg, utbildning och självförsörjning. Utöver dessa stödjer vi också humanitärt bistånd (katastrofinsatser) och materialbistånd (såsom sjukhusutrustning). Flera av projekten består av delar från mer än ett inriktningsområde, som vi kallar integrerade projekt.

Förutom att våra skickliga och engagerade partner och deltagarna själva är viktiga förändringsaktörer i sina sammanhang är Läkarmissionens egna handläggare, metodutvecklare och projektcontroller med och driver utvecklingen framåt i insatserna. Vår projektavdelning på huvudkontoret i Vällingby består av åtta medarbetare. På det regionala resurscentret i Kampala, Uganda, har vi tre medarbetare och resurscentret för Latinamerika har fyra anställda, varav två på deltid. Kontoret är placerat i Miami då det blir billigare, säkrare och enklare än i Latinamerika. Dessutom har Miami de bästa flygförbindelserna med våra latinamerikanska projektländer.

Våra biståndsinsatser möjliggörs av gåvor från svenska privatpersoner, organisationer och företag. Du är också välkommen att vara med och bidra.

Du kan läsa mer om arbetet i vår årsberättelse.