Så här jobbar vi

Kärnan i Läkarmissionens verksamhet är våra biståndsprojekt, men vi arbetar också med insamling och information bland våra givare i Sverige.

Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Vi gör också akuta humanitära insatser. Det mesta är finansierat av gåvor från svenska privatpersoner.

 

Lokal förankring och långsiktighet

Vår erfarenhet är att det går att ge hjälp till självhjälp och förändra hela samhällen för alltid. Våra insatser görs i huvudsak direkt med lokala partner, nätverk av engagerade människor som lever nära dem som får hjälp. Grunden för våra insatser är de många och trogna givarna i Sverige. Tack vare ert stöd kan vi hjälpa utsatta och drabbade människor både akut och på lång sikt, och förändra deras framtid till det bättre.

 

Insamling och information

Eftersom vårt arbete bygger på gåvor från privatpersoner i Sverige behöver vi också arbeta med insamling och information på hemmaplan. Det gör vi bland annat genom insatser som Sånger För Livet och Aktion Julklappen, men även genom insamlingskampanjer och information till våra givare i månatliga nyhetsbrev och vår tidning Svenska Journalen.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetare med välgörenhet och här kan du ge en gåva.