Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Projekt

Läkarmissionens största och viktigaste verksamhet är våra biståndsprojekt. I dagsläget gör vi insatser i 35-talet länder i fyra världsdelar, med tonvikt på Afrika. Biståndsarbetet finansieras till största delen av gåvor från privatpersoner i Sverige.

Läkarmissionens fokus ligger på att hjälpa människor att hjälpa sig själva att förändra sina livsvillkor. Det gör vi genom vårt biståndsarbete i nära samarbete med lokala partner inom tre huvudområden: social omsorgutbildning och självförsörjning. I vissa projekt ligger fokus helt på ett område, i andra kombinerar vi flera insatser för att få ännu större effekt. De projekten kallar vi för integrerade projekt. Vi arbetar också med humanitärt bistånd vid katastrofsituationer.

I spalten till vänster kan du se några utvalda biståndsprojekt inom varje område. Om du klickar på rubrikerna kommer du till översiktssidan för det utvalda området.

 
Cykeln underlättar facilitatorernas besök hos de olika spargrupperna i Burundi.


Insamling och information

Vid sidan av vårt biståndsarbete driver Läkarmissionen även ett antal andra aktiviteter som syftar till att samla in pengar till biståndsprojekten. Framför allt rör det sig om regelbundna utskick av nyhetsbrev och appeller till olika givargrupper, men vi driver också projekt som Sånger För Livet och Aktion Julklappen. Läkarmissionen står också bakom Vänliga Veckan, som grundades av samma person som grundade Läkarmissionen: filantropen Harry Lindquist.

Mer information om vår övriga verksamhet hittar du under Årskalendarium.