Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Grunden för våra insatser

Utifrån ett helhetsperspektiv är Läkarmissionen med och stöttar utsatta människor till ett bättre liv, i vårt arbete för hållbar utveckling och lika rättigheter för den enskilda människan och målgruppen.


Läkarmissionens utvecklingskedja

En styrka i Läkarmissionens arbete är att vi kan koppla ihop de olika insatsdelarna till en kedja av insatser i integrerade projekt. Vi kallar detta för Läkarmissionens utvecklingskedja. Vi är med och förändrar framtiden för utsatta människor genom att erbjuda dem en väg ifrån beroende till oberoende. Ibland är det en enstaka insats som förändrar den enskilda människans liv och ibland är det den utvecklingskedja av flera komponenter såsom utbildningar och starta eget-stöd som ger nya möjligheter till en människa och dennes familj. Med flera delar länkade till varandra får våra samarbetspartner, projektgrupper och målgrupper en högre beredskap och kunskap att kunna hantera sina komplexa och föränderliga utmaningar. Lokalsamhällen stärks när fler kan bidra och medverka till positiva förändringar.

 

 

Målgrupper

Målgrupperna, liksom målen, varierar i projekten. De är barn som lever på gatan, analfabeter, änkor, gravida kvinnor, undernärda barn, familjer i fattigdom, byar utan vatten och många fler. Ofta är stödet speciellt inriktat mot barn eller kvinnor. Det gemensamma är att de är rättighetsinnehavare vars rätt till omsorg, utbildning, sjukvård, med mer, inte uppfyllts. Gruppen av deltagare blir både en trygg gemenskap och en aktiv enhet i många av våra program, där gruppen formulerar projektets behov, mål och resurser. Med vår insats och deras egen vilja och kraft kan deltagarna i våra projekt förändra sina liv.

 

Kärnvärden

Vi inkluderar våra kärnvärden som en röd tråd genom våra projekt: fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, lika rättigheter, helhetssyn och hälsa, för att förstärka den enskilda individens möjligheter att på ett bestående sätt få en långvarig positiv utveckling. Vi tror på individens egen vilja och förmåga, och de är också förutsättningar för en hållbar förändring.

Läs mer om vår vision, uppdrag och våra kärnvärden under Vår grund.