{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen

Ge ett barn en familj, Sydafrika: 150 kr

Läkarmissionen har sedan många år ett samarbete med den sydafrikanska organisationen Give a Child a Family (GCF), som har utvecklat en mycket framgångsrik modell för att ge övergivna barn en bättre framtid.

Din gåva går till GCF:s mycket framgångsrika arbete med att hitta rätt familj till varje föräldralöst eller övergivet barn. Det är en noggrann process som tar ungefär ett år och Monica Woodhouse, som driver GCF, berättar att varje familj ska kännas så bra att hon skulle kunna tänka sig att låta sina egna barn växa upp hos dem.

Under tiden barnen väntar på en familj får de bo i en kärleksfull miljö på centret Place of Restoration. De blivande fosterföräldrarna får en utbildning i hur de tar hand om barnet. Den hjälper dem att reflektera över sina egna liv, samtidigt som de lär sig vad som krävs för att ta hand om barn som varit med om trauman. Den metod som man har utvecklat här används numera i många andra länder. 

Fosterföräldrarna får ingen ekonomisk ersättning. De tar sig an barnet av kärlek och omtanke och får mycket tillbaka av det barn som får växa upp i deras trygga miljö.

 

Mer om projektet

GCF har sin bas i den sydafrikanska provinsen KwaZulu-Natal, i ett område som brottas med fattigdom, hög arbetslöshet och allvarliga sociala problem och där ett alarmerande antal barn lämnas utan vuxna och/eller utsätts för våld och vanvård i hemmet. 19 procent av befolkningen räknas som extremt fattig och hela 17 procent av de barn de möter är infekterade med hiv.

Mitt i allt detta har GCF utvecklat sin framgångsrika modell, som har gett dem hög status inom området sociala omsorgsfrågor. Fokus ligger på att hitta olika strategier för att ge barnen en ny familj, antingen hos släktingar eller hos en fosterfamilj, så de slipper växa upp på institution. En viktig del i detta är också att de inte bara fokuserar på barnen, utan även på fosterfamiljen och hela samhället runt omkring barnen.


Här kan du se en film från projektet:

Populära produkter
Speciella gåvor
Alla projekt