Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Rent vatten till familjer i utsatthet: 160 kr

För barn under fem år är diarrésjukdomar, som orsakas av förorenat vatten och dålig sanitet den näst vanligaste dödsorsaken i världen. I fattiga länder som drabbats av torka ser vi hur kvinnor och barn är de som blir mest utsatta när det inte finns vatten och toaletter.

 

Just nu går en stor del av stödet till barn och familjer i utsatthet i Sudan eller på flykt undan den väpnade konflikten som pågår.

 

I byar drabbade av torka faller ofta det tunga ansvaret att hämta vatten på kvinnor och flickor. De får gå väldigt långa sträckor vilket inte bara är jobbigt och ibland farligt, det är också tidskrävande. Det innebär att det blir svårt att hinna med studier eller yrkesutbildningar.

Vattnet som kvinnorna hämtar är ofta förorenat, ibland kan det till och med vara dödligt. I dessa fall, står kvinnorna inför ett omöjligt val – en säker död utan vatten eller att eventuellt dö på grund av smutsigt vatten.

När en by i ett av världens fattigaste länder får en brunn som ger rent, friskt vatten, blir det en enorm förändring. I synnerhet för kvinnorna och deras döttrar, men i praktiken för alla i byn. Inklusive djuren.

Med din gåva kan vi se till att några av dem som fortfarande saknar vatten, får en brunn borrad. Tack för att du bidrar till en av Läkarmissionens brunnar - den kan förse ett samhälle drabbat av torka med vatten i flera generationer.

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt