Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Barn med funktionsnedsättning, Etiopien: 175 kr

De hölls gömda, inlåsta och till och med fastkedjade i sina hem. Nu går de istället i skolan och föräldrarna har slutat skämmas för sina barn med funktionsnedsättning. Även attityderna ute i samhället förändras när människor ser resultaten av den specialanpassade utbildningen.

Läkarmissionens projekt handlar om att ge barn med olika former av funktionsnedsättning en anpassad skolgång, som i många fall leder till att de så småningom kan flyttas över till vanliga skolor.

Målet är att ge barnen möjlighet till utbildning och personlig utveckling. Målet är också att förändra det lokala samhällets attityder kring personer med funktionsnedsättning. All undervisning och terapi bedrivs i dagsläget på två center som ligger i direkt anslutning till vanliga låg- och mellanstadieskolor. Med ditt stöd kan ännu fler få hjälp.

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt