{{cart.TotalNumberOfProducts}}
Tillbaka till gåvoshopen Produktbild

Stöd till Panzisjukhuset, Kongo: 260 kr

DR Kongo är svårt drabbat av väpnade konflikter, människor är extremt fattiga och både barn och vuxna är på flykt för att rädda sina liv. På Panzisjukhuset finns bra vård och hit vandrar människor i flera dagar för att få hjälp.

Panzisjukhuset är kanske mest känt för Doktor Denis Mukweges insatser för kvinnor och flickor som har utsatts för grymma våldtäkter, antingen av väpnade grupper som ett led i krigföringen, eller på grund av gammal folktro som sprids bland fattiga och desperata människor. Tiotusentals har fått hjälp genom åren, både med de fysiska såren och med att skapa en ny framtid för sig själva och sina barn, eftersom de ofta stöts ut av samhället efter övergreppen.

Men på Panzi erbjuds även förlossningar, familjeplanering och annan vanlig sjukvård. Till exempel räddar man dagligen livet på för tidigt födda barn och barn mellan 0–12 år som har drabbats av undernäring.

Tack vare stödet från Läkarmissionens givare i Sverige kan även den som är fattig få hjälp på Panzisjukhuset. Med din hjälp kan exempelvis ett svårt undernärt barn få vård, samtidigt som föräldrarna får utbildning och stöd så att barnet inte behöver riskera livet igen.


Här kan du se en film från projektet:

Populära gåvor
Populära gåvor