Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Ge bort en get: 150 kr

En get är ett bra stöd för en utsatt familj. Geten klarar sig bra i de flesta klimat och ger näringsrik mjölk, vars överskott kan säljas på marknaden.

Visste du att en get kan vara en avgörande skillnad för en fattig familj, gällande självförsörjning och livsviktig näring? I Demokratiska Republiken Kongo lever tre fjärdedelar av befolkningen i extrem fattigdom, vilket gör landet till ett av världens fattigaste länder. Här dör åtta av 100 barn innan de hunnit fylla fem år. Väpnade konflikter har präglat landet i decennier och när familjer tvingas fly för sina liv hamnar de ofta i extrem fattigdom – mat för dagen är inte någon självklarhet.

På Panzisjukhuset får undernärda barn hjälp tillbaka till livet. Samtidigt får föräldrarna en enkel utbildning i nutrition. Och när familjen kan få med sig en egen get får de helt nya möjligheter att klara sig bra.

I Kenya driver vi ett framgångsrikt projekt för att motverka undernäring av barn. Där ingår en egen get som en del i projektet. Familjen får utbildning i getskötsel och alla getter registreras och vaccineras. En get kan ge mellan 1-4 liter näringsrik mjölk om dagen. 

En andel i projektet kostar 150 kronor.

 

 

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt