Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Bikupa, Etiopien: 200 kr

Intresset för att rädda bina är på uppgång. Det är inte bara för honung och vax som vi behöver de små djuren. Allra viktigast är deras pollinering, för utan den är vår livsmedelsförsörjning hotad. Genom att skänka en bikupa till en person i Etiopien bidrar du både till att rädda bina och att ge människor mer makt över sin framtid.


Rädda bina och hjälp familjer - skänk en bikupa

Biodlingen på den etiopiska landsbygden stöttar inte bara den ekologiska mångfalden, den är även en viktig inkomstkälla. Den bidrar till att odlarna klarar att försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. Honungen används både i matlagning och som lindrande vid sårskador, hosta och liknande.


Bikupor för att hjälpa bin och människor

Genom detta projekt kan du rädda bin och bidra till en ljusare framtid för hela familjer. Biodlarna får bättre förutsättningar till att försörja sig själva och sina barn. Samtidigt får de möjlighet att driva en egen verksamhet som skyddar den biologiska mångfalden, stöttar matproduktion och dessutom ger honung till det egna hushållet.


En bikupa med tillhörande utrustning kostar ca 400 kr men vi har delat upp kostnaden i andelar om 200 kr.

Ta chansen att hjälpa människor och bin i Etiopien – genom att skänka en bikupa!

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt