Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Det stora utbildningspaketet: 175 kr

Läkarmissionens utbildningsprojekt handlar om att ge människor i utsatthet en möjlighet att bygga en framtid. Det kan betyda speciella intensivklasser, som hjälper gatubarn som missat de första åren att komma ifatt och kunna börja i en vanlig skola. Det kan handla om att vuxna som aldrig gått i skolan kan erbjudas alfabetiseringskurser. Eller att arbetslösa ungdomar kan genomgå yrkesförberedande kurser.

Utbildning är ofta nyckeln till ett bättre liv och för 175 kronor är du med och stödjer Läkarmissionens olika insatser inom utbildningsområdet.

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt