Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Ge en familj rent vatten i nio månader!: 50 kr

Tillgång till rent vatten är livsviktigt och en förutsättning för utveckling. Din gåva går till vårt arbete med att borra fler brunnar och därigenom ge byar tillgång till livsviktigt rent vatten. Varje krona gör stor skillnad och bidrar till att förbättra livsvillkoren för människor i utsatta områden.

Tack vare brunnarna slipper kvinnor och barn vandra flera mil per dag för att hämta vatten. Barnen får då möjlighet att gå i skolan, och kvinnorna kan stärka sin ställning genom att bidra till byns försörjning. Brunnarna sköts av en lokal vattenkommitté som består av en majoritet kvinnor.

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt