Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Klimatpaketet : 200 kr

Genom Klimatpaketet bidrar du till insatser som är bra för vår jord.

  • Trädplantering
  • Bikupor
  • Rent vatten

Träd ger virke, ved eller frukt. Men träd binder också jorden och risken för erosion och översvämningar minskar.

Bikupor ger honung och vax. Men bina är framför allt viktiga för att de pollinerar, och utan bin är hela vår livsmedelsförsörjning hotad.  

Rent vatten är en förutsättning för mänskligt liv och en borrad brunn i byn gör stor skillnad för kvinnorna som hämtar vattnet. Men våra satsningar på vatten handlar också om att samla regnvatten eller leda flodvatten för att torra marker ska grönska igen.

Att köpa Läkarmissionens klimatpaket innebär att familjer som lever i utsatthet får bättre levnadsförhållanden. Men klimatpaketet gör också gott för vår jord.

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt