Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Förebyggande gatubarnsarbete, Rumänien: 200 kr

Läkarmissionen har haft stora framgångar med att hjälpa gatubarn i Rumäniens huvudstad Bukarest. Hundratals före detta gatubarn har numera ett vanligt liv med jobb, bostad och familj. Men fortfarande lever många på gränsen till att hamna på gatan.

Vår lokala samarbetspartner Liv & Ljus har i mer än tjugo år utvecklat arbetsmodeller som verkligen fungerar. Det förebyggande gatubarnsarbetet handlar ofta om att stötta familjer så att de kan försörja sig och se till att barnen går kvar i skolan. 

När det handlar om barn som redan hamnat på gatan har Liv & Ljus ett mobilt team som finns ute på stan fem dagar i veckan. De ser till att barnen får varm mat, kläder, möjlighet att tvätta sig, enklare sjukvård eller något annat som de desperat behöver. Men framför allt försöker det mobila teamet vinna barnens förtroende genom att visa att de bryr sig och erbjuda dem en väg från gatan.

Målsättningen är, om det är möjligt, att återförena barnen med familj eller släktingar, eller att ge dem en fosterfamilj. Om inte det går får barnen bo på Liv & Ljus center. Här finns en varm och hemlik miljö och barnen får stanna tills de är klara med sin utbildning och redo för ett liv i ett eget boende.

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt