Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Stöd familjer i Ukraina: 150 kr

Kriget i Ukraina har pågått i två år. Familjer som redan innan krigsutbrottet levde i fattigdom har fått det ännu svårare.

I Lviv har Läkarmissionen under många år haft ett nära samarbete med ett center för barn i utsatthet. Här får barnen mat, ro att göra läxor och hjälp att bearbeta upplevelser från kriget. Och inte minst, de får leka bort sin oro och rädsla för en stund. Centret delar ut matpaket bestående av ris, olja, konserver och hygienartiklar. Ett sätt att hjälpa familjer som har svårt att få mat för dagen och se till att barnen slipper somna hungriga. 

I samarbete med Human Bridge skickar Läkarmissionen lastbilar med sjukvårdsutrustning, filtar och varma kläder till flera städer i Ukraina. Vi arbetar även över gränserna, i Rumänien och Moldavien, för att hjälpa ukrainska familjer som tvingats lämna landet och nu lever på flykt.

Tack för ditt stöd till dem som drabbats av kriget!

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt