Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Vaccinationsprogram, Kongo : 120 kr

Rädda livet på barn genom att ge dem skydd från mässlingen och andra sjukdomar.

Att smittas av mässlingen gör barn extra känsliga och tillstånd som undernäring, luftvägssjukdomar eller malaria blir snabbt livshotande. Särskilt i områden där familjer lever i utsatthet och har långt till sjukvård.

I Demokratiska Republiken Kongo delar den statliga enheten PEV (Programme Elargie de Vaccination) ut gratis vaccin avsedda för små barn. Tanken är att de ska få vaccin mot mässling, tuberkulos, difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och gula febern.

Problemet är att vaccinet behöver hämtas i huvudstaden Kinshasa och många av landets regioner ligger i svårtillgängliga områden utan ordentliga bilvägar. 

Läkarmissionen har ett samarbete med flyghjälpsorganisationen MAF och med din hjälp kan vi se till att vaccinet når ut även till avlägsna platser som byarna i Mai Ndombe-distriktet.

Vi vet att vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förhindra spridning av sjukdomar som polio och mässlingen.

Tack för att du hjälper barn att få tillgång till vaccinet - du räddar liv!

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt