Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Cykel, Burundi: 90 kr

De gör sin insats helt ideellt, men de behöver en cykel för att kunna ta sig mellan byarna där gruppmedlemmarna bor. Nu ska drygt hundra nya spargruppsledare utbildas. Deras ”examenspresent” blir en cykel.

I Burundi stöder vi ett landsomfattande arbete med spargrupper som riktar sig till de allra fattigaste. De flesta är kvinnor och sparar bara en liten summa varje gång. Genom projektet får de även hjälp att starta egna inkomstbringande aktiviteter, vilket har blivit en stor framgång.

En cykel till en kursledare kostar 900 kronor, men vi har delat upp den i andelar om 90 kronor.

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt