Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

En säker förlossning: 180 kr

Varannan minut dör en flicka eller kvinna av sin graviditet eller förlossning. Genom ditt stöd får en kvinna på landsbygden i Kongo eller Tanzania föda sitt barn i en säker miljö. Här finns vård för barn som föds för tidigt och möjlighet att ge kejsarsnitt när det behövs. Tack för att du räddar liv!

Ungefär 94 procent av alla flickor eller kvinnor som dör av sin graviditet eller förlossning lever i låg- och medelinkomstländer. Riskerna är dessutom statistiskt sett betydligt högre för kvinnor som bor på landsbygden och för flickor i tonåren. 

En fjärdedel av mödradödligheten beror på kraftiga blödningar. Utan tillgång till förlossningsvård riskerar även fullt friska kvinnor att dö inom två timmar om de drabbas av blödningar efter sin förlossning. 

Det är viktigt att se varningssignaler redan under förlossningen så att man snabbt kan påbörja behandling, såsom livmodermassage, att sätta dropp och ge läkemedel för att stoppa blödningen. 

För kvinnor som föder utan medicinsk hjälp kan även enklare komplikationer snabbt bli livshotande både för mamman och för hennes bebis.

Din gåva ger kvinnor möjlighet att föda sina barn i en säker miljö, med bra vård för barn som föds för tidigt och tillgång till kejsarsnitt vid behov. 

En gåva som kan betyda skillnaden mellan liv och död. 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till mödravård eller till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt