Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Trädplantering, Niger: 60 kr

Trädplantering förbättrar klimatet och man får virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Och träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

I Afrika söder om Sahara har skogsavverkning och klimatmässigt ohållbara jordbruksmetoder länge varit ett problem. Betande boskap och avverkning av träd till bränsle har gradvis lett till en utarmning av jorden och på många ställen brer öknen ut sig. Nu försöker man hitta vägar till hållbara och klimatmässigt motståndskraftiga lösningar.

Trädplantering i Afrika - bra för både klimat och utsatta familjer

I den här regionen stöder Läkarmissionen trädplanteringsprojekt med olika slags träd, både fruktträd och andra sorter som är särskilt lämpade här. Trädplantering betyder oerhört mycket och är en viktig del både i att bromsa ökenutbredning och att hjälpa utsatta familjer att klara sin livsmedelsförsörjning.

Ge bort träd - en minnesvärd gåva för klimatet

Att plantera träd för klimatet är en gåva som passar att ge bort vid alla tillfällen. Eftersom trädplantering bidrar till långsiktig nytta och ett förbättrat klimat på jorden passar det utmärkt att ge bort såväl i dopgåva som till julklapp. För det finaste vi kan göra för våra barn och framtida generationer är att se till att jorden är en trygg och klimatmässigt vänlig plats att leva på. Att hjälpa familjer i utsatthet med självförsörjning bidrar också till en bättre och mer hållbar värld. Trädplantering är en gåva som verkligen gör skillnad - för klimatet och alla som lever på jorden. 

En andel i projektet kostar 60 kr.

 

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt