Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Mål och syfte

Efter att ha deltagit i någon av Läkarmissionens insatser ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Det är inte vi eller våra partner som gör jobbet, utan den enskilda människan som, med rätt stöd, förbättrar sin situation.


Vision:

Vi ska genom utvecklande och effektiva metoder stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor.

 

Mission:

Vi ska utifrån ett rättighetsperspektiv bekämpa fattigdom och bidra till hållbar utveckling inom våra prioriterade områden. Vi ska också med information engagera människor för Läkarmissionens vision.

 

Positiva livsavgörande förändringar för den enskilda människan och de utsatta grupper och samhällen vi arbetar med. Det vill vi på Läkarmissionen uppnå genom vårt biståndsarbete. Efter att ha deltagit i någon av insatserna ska deltagarna ha bättre livsutsikter och möjligheter att klara sig själva. Vår vision betonar att det inte är Läkarmissionen eller våra partner som gör jobbet, utan den enskilda människan som, med rätt stöd, själv tar sig ur sin utsatta situation.

Varje människa är bärare av lika och obestridliga rättigheter. Läkarmissionens projektinsatser syftar till att utsatta människor och grupper ska få sina rättigheter respekterade och uppfyllda. När de mänskliga rättigheterna respekteras ges individen möjlighet att i kraft av vilja och förmåga bidra till sin egen och sin familjs utveckling. Staters oförmåga att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna medför ofrihet och berövar människan kontroll över sin livssituation. Kränkningar av rättigheterna förstärker på så sätt fattigdom, diskriminering och utsatthet.

I våra mål ingår att stärka insatserna, våra landkontor och samarbetsorganisationer genom metod-, program- och organisationsutveckling, liksom att sprida goda exempel och arbetssätt bland våra samarbetsorganisationer. Läkarmissionens långsiktiga strategiska plan och årliga verksamhetsplaner leder oss i hur vi mer konkret förbättrar både våra biståndsinsatser och vårt insamlingsarbete. Våra kärnvärden och de globala målen för hållbar utveckling är andra viktiga riktmärken för våra insatser.

Läs mer under Vår grund.

Var med och bidra här.