Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

En säker förlossning: 180 kr

Varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning. En siffra som är oacceptabelt hög! Och vi vet att med rätt vård hade de flesta av dessa dödsfall kunnat förhindras

År 2030 ska ingen kvinna behöva dö av sin graviditet eller förlossning. När du köper en säker förlossning räddar du liv! Men du stöttar även:

  • Sjukhus i Kongo och Tanzania som tar emot och erbjuder kvinnor i de omkringliggande byarna möjlighet att föda på sjukhus i stället för hemma. Kvinnorna erbjuds mödravård, assisterad förlossning, eftervård och sjukhusen stöttas med nödvändig utrustning och medicin. 
  • Vård före, under och efter förlossningen: Visste du att eftervården kan vara skillnad mellan liv och död? Den är särskilt viktig för barnets och mammans mentala och fysiska hälsa. Barnets tid efter förlossning är fylld av risker och plötsliga dödsfall är vanligast när barnet är några dagar gammalt. 

 

Tack för att du ser till att kvinnor får föda sina barn i trygghet! 

 

 

Om produkten blir fullt finansierad går överskjutande medel till mödravård eller till någon av Läkarmissionens liknande biståndsinsatser.

Alla projekt