Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Utbildning

Utbildning ger människor förutsättningar att bättre förstå sin omvärld. Därmed kan det ge individen ökat inflytande över sin livssituation och utgöra grunden för en varaktig förändring till det bättre.

Läkarmissionen arbetar med utbildning i en mängd olika former. Det kan vara att göra det möjligt för barn att gå i förskola och grundskola, ge unga människor en yrkesutbildning som kan leda till ett jobb eller att man startar ett företag.

Det finns också många människor som av olika anledningar aldrig har fått möjlighet att gå i en skola. För dem bedriver Läkarmissionen alfabetisering och grundskolekurser. 

Vi tror att utbildning ger kunskap som skapar förutsättningar för en människa att bättre förstå sin omvärld. Men det ger också individen ökat inflytande över sin livssituation. Utbildning som ger nya färdigheter kan öppna upp möjligheter till självförsörjning som kanske annars inte skulle uppstå.