0

Humanitärt bistånd

När en katastrof inträffar är det viktigt att hjälp kommer fram snabbt. Läkarmissionen har ett pålitligt nätverk av partners över hela världen som hjälper oss att hjälpa.

Flyktingkatastrofen i Syrien, jordbävningarna i Nepal och ebolaepidemin i Liberia och Sierra Leone är exempel på situationer där behoven för humanitärt bistånd varit - och är - enorma. I början är det oftast mat, rent vatten och möjligheter till ett temporärt boende som är viktigast. Sedan kommer en lång fas av återuppbyggnad. När Läkarmissionen engagerar sig i en större katastrof, gör vi det i regel med tanke på att vara med och hjälpa under en längre tid.

I katastrofsituationer blir materialbistånd särskilt viktigt, även om det är något vi arbetar med hela tiden. När det gäller materialbistånd samarbetar Läkarmissionen och Erikshjälpen genom stiftelsen Human Bridge.

Human Bridge samlar även in kläder och skor. En del av dessa insamlade textilier säljs i Lindra Second Hands butiker runt om i Sverige, en del skickas som bistånd och en del säljs på export. Allt överskott vid försäljning går till att finansiera biståndsinsatser.