0

Regionala resurscenter

Målsättningen med etablerandet av regionala resurscenter är att stärka och fördjupa kontakterna mellan Läkarmissionen och lokala partner i fält. Några av de arbetsuppgifter som utförs där är ekonomisk uppföljning och revision, projektutvärdering/-utveckling samt beredningar av nya ansökningar. I dagsläget finns regionala resurscenter i Afrika, Asien och USA.

 

Miami, USA: Latinamerika

Läkarmissionen har sedan länge ett regionalt resurscenter för Latinamerika placerat i Miami i USA, då det blir billigare, säkrare och enklare att driva verksamheten därifrån än i Latinamerika. Dessutom har Miami de bästa flygförbindelserna med våra latinamerikanska projektländer. 

Kontaktperson i Miami är David Forsberg, david.forsberg@lakarmissionen-usa.org

Adress och telefon:
Läkarmissionen Regional Resource Center
Nordic Relief Alliance
8068 NW 29 St
Miami, Fl 33122, USA
Tel: +305 591 1242
Fax: +305 591 1262

 

Kampala, Uganda: Östafrika

Ett liknande center finns sedan 2014 i Kampala, Uganda, med fokus på ett antal länder i främst Östafrika.

Kontaktpersoner för kontoret i Kampala är Marcus Holmgren, marcus.holmgren@lakarmissionen.se och
Rose Nyakato Komakech, rose.nyakato@lakarmissionen.se.

Adress och telefon:
Läkarmissionen Regional Resource Center
c/o Stromme Foundation East Africa
Plot 25 Bukoto Street,
P.O. Box 27200 Kampala, UGANDA
Tel: (Ug.) +256 414 532 844 

Chiang Mai, Thailand: Asien

Läkarmissionen har sedan den 1 april 2018 ett regionalt resurscenter i Chiang Mai, Thailand. Kontoret etablerades för att komma närmare Läkarmissionens lokala samarbetspartners i Asien, vilka verkar i Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Indien och Thailand.

Kontaktperson för det regionala resurscentret i Chiang Mai är Markus Ask, markus.ask@lakarmissionen.se

Adress:
Läkarmissionen Regional Resource Center
87/9 Tung Hotel Rd., Watket, Muang,
Chiang Mai 50000, Thailand