{{cart.TotalNumberOfProducts}}

Regionala resurscenter

Målsättningen med etablerandet av regionala resurscenter är att stärka och fördjupa kontakterna mellan Läkarmissionen och lokala partner i fält. Några av de arbetsuppgifter som utförs där är ekonomisk uppföljning och revision, projektutvärdering/-utveckling samt beredningar av nya ansökningar. I dagsläget finns regionala resurscenter i Afrika och USA, och så småningom planeras ett motsvarande center i Asien.

 

Miami, USA: Latinamerika

Läkarmissionen har sedan länge ett regionalt resurscenter för Latinamerika placerat i Miami i USA, då det blir billigare, säkrare och enklare att driva verksamheten därifrån än i Latinamerika. Dessutom har Miami de bästa flygförbindelserna med våra latinamerikanska projektländer.Från detta center sköts mycket av kontakterna med de lokala partner som Läkarmissionen har i regionen.

Kontaktperson i Miami är David Forsberg, david@nordicrelief.org.

 

Kampala, Uganda: Östafrika

Ett liknande center finns sedan 2014 i Kampala, Uganda, med fokus på ett antal länder i främst Östafrika.

Kontaktpersoner i Kampala är Marcus Holmgren, marcus.holmgren@lakarmissionen.se samt Rose Nyakato Komakech, rose.nyakato@lakarmissionen.se.