Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Läs mer om hur vi använder cookies

Så här jobbar vi med bistånd

En stabil grund, duktiga medarbetare och lokala partner och nära samarbeten ger långsiktigt hållbara resultat i våra biståndsinsatser.

Sedan 1958 har Läkarmissionen varit med och förändrat framtiden för utsatta människor. Miljontals människor har fått stöd genom åren. Under 2018 stod Läkarmissionen som finansiär, helt eller delvis, till 70-talet olika unika biståndsprojekt i 35 länder. De olika insatsernas målsättningar har i de flesta fall uppnåtts och ibland med god marginal.

Läkarmissionen arbetar för att uppnå våra mål i effektiva och relevanta biståndsinsatser genom:
1. En värde- och metodbaserad grund.
2. En nära kontakt med våra landkontor och partner.
3. Utveckling och styrning av insatserna.
4. Uppföljning och utvärdering av resultat.

Läkarmissionens biståndsinsatser utförs genom våra egna landkontor under varumärket IAS eller av våra lokala partner. Ett brett spektrum av olika insatser ryms inom Läkarmissionens prioriterade områden social omsorg, utbildning och självförsörjning. Utöver dessa stödjer vi också humanitärt bistånd (katastrofinsatser) och materialbistånd (såsom sjukhusutrustning). Flera av projekten består av delar från mer än ett inriktningsområde, som vi kallar integrerade projekt.

 

Förutom att våra skickliga och engagerade lokala medarbetare, partner och deltagarna själva är viktiga förändringsaktörer i sina sammanhang är Läkarmissionens egna handläggare, metodutvecklare och projektcontroller med och driver utvecklingen framåt i insatserna. På huvudkontoret i Vällingby arbetar tolv medarbetare med ledning och uppföljning av biståndsprojekten. På våra regionala resurscenter har vi ytteligare medarbetare. 

Våra biståndsinsatser möjliggörs av gåvor från svenska privatpersoner, institutionella givare, organisationer och företag. Du är också välkommen att vara med och bidra.

Du kan läsa mer om arbetet i vår årsberättelse.