Läkarmissionen och Kista Folkhögskola på Järvaveckan: ”EU behöver Järva”

Läkarmissionen och Kista Folkhögskola har rest till beslutsfattarnas korridorer i Bryssel. Målet har varit att stärka eleverna som förändringsagenter och EU-medborgare genom att måla om bilden av EU som abstrakt byråkrati till det konkreta maktcentrumet det faktiskt är. ”Avståndet mellan Järva och EU är idag väldigt stort. Därför har det varit en fantastisk möjlighet att lära sig vad som finns därute och hur man jobbar internationellt med exempelvis jämställdhetsfrågor som jag brinner för” säger Leyla Ali.

 

Besök oss gärna på Järvaveckan på Spånga IP!


Här är schemat för fredag och lördag.

2:a juni, Fredag 

14:00: Filmvisning: Presentation av filmen "Järva till EU 2023." Hör från de som var på plats under studieresan till Bryssel där Kista Folkhögskolas elever knackade på EU:s olika dörrar. Filmen visas under hela dagen! 

3:e juni, Lördag:  

15:30-16:00: Panelsamtal med lokala Järvaröster och politiker om deras möjligheter som europeiska medborgare. Hur minskar vi avståndet mellan EU och Järva? Varför spelar det roll?  

 

Idén föddes under Järvaveckan förra året 2022. Sverige är en del av världen i Järva. Kanske framför allt i Järva. Den lokala diasporan i Järva besitter ett enormt engagemang och unik kunskap om de länder svenskt bistånd verkar i – men som ändå inte tas till vara på av den svenska biståndssfären.

Därför startade vi tillsammans med Kista Folkhögskola en bildningsresa om EU som global aktör för att korta ner avståndet mellan EU och Järva. För även om det är sant att Järva behöver inkluderas mer i det politiska systemet, det demokratiska samtalet och i Sverige i stort – är det ännu mer sant att EU behöver Järva. EU är världens största biståndsgivare och Sverige är en av de största givarländerna. Vad Sverige åstadkommer för de allra mest utsatta i världen genom EU har en högst betydande effekt.

Men för att svenskt bistånd ska vara relevant och effektivt i en snabbföränderlig och krisdrabbad värld krävs det att den är mottaglig för den rikedom av kompetens och kunskap om mottagarländerna, som finns precis runt hörnet i våra förorter.

 

Järva till Bryssel

Med avstamp i det svenska ordförandeskapet fick Läkarmissionen beviljad finansiering av EU-kommissionen att engagera och mobilisera målgruppen unga i Järvaområdet. Med två EU-workshops, rollspel och en studieresa till Bryssel har de som studerat på gymnasiekursen fått lära sig om Agenda 2030 och EU:s roll i världen. EU-parlamentet, EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation är några av de platser vi har besökt i Bryssel.

”Jag lär mig mycket i studierna men det är något helt annat att se EU med egna ögon” säger Suhayb Abdullahi.

En av höjdpunkterna var när Suhayb lärde sig hur ungdomsprojekt som hans egen fotbollsförening i Rinkeby kan få finansiering via Erasmus+. EU:s program för stödjandet av utbildning träning, ungdom och idrott i Europa.

 

Hur minskar vi avståndet mellan Järva och EU?

När vi frågade Jadranka Vukovic Johnsson, senior expert på ungdomsprogrammen för Erasmus+ om hur vi kan fortsätta arbetet med att minska avståndet mellan EU och Järva uppdagades det för oss att möjligheterna är många. För att inspireras av hur det lokala kan möta det globala kan den vetgirige ta del av ”key action 1” av ungdomsprogrammen samt utforska programguiden för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

 

Allt eller inget

Kanske det starkaste mötet var med EU-parlamentariker Ilan De Basso (S) som berättade om sin politiska resa från Jakobsberg i Järva hela vägen till EU-parlamentets skyskrapekomplex. Ilan betonade att alla måste med:

”Engagemanget och delaktigheten måste komma från alla grupper utifrån en gemensam agenda. Demokratin måste erövras av alla människor. Samhället är det vi skapar tillsammans och vi måste bli en del av den kraft som driver Europa framåt” säger han.

Och det här är bara det första steget mot förändring. Mustafa Ahmed, lärare och ansvarig för gymnasiekursen på Kista Folkhögskola menar att den här typen av projekt är precis det som behövs:

”Deltagarna på Gymnasiekursen behöver stimulans för att utveckla ett samhällsengagemang. Att delta i detta projekt ger möjlighet att utveckla ett sådant. Vår erfarenhet är att det är särskilt viktigt för unga vuxna som bor i Järvaområdet att komma ut och se andra delar av samhället. En Brysselresa kan vara helt omvälvande.”

Och för Leyla Ali var det minst sagt ögonöppnande:

Jag visste inte att jag själv hade möjlighet att påverka, men nu har jag fått se att jag kan ta mitt engagemang vidare. I framtiden hoppas jag kunna vare en röst för unga flickor i Järva.”

 

Se våra filmer från resan nedan!