Tips från psykologen

Under 2018 var temat att vara vänlig mot någon som inte tycker som du. Men dessa tips från Siri Helle, psykolog på Psykologifabriken, för att få till bra och konstruktiva samtal i vardagen, känns verkligen aktuella även idag.

1. Ställ frågor. När man får höra något man inte håller med om är det lätt att genast börja argumentera emot. Men hellre än att gräva ner sig i skyttegravar kan man testa att närma sig den andra. Har du verkligen förstått vad personen menar?


2. Be om definitioner. Många gräl börjar i onödiga missförstånd. Kanske är ni mer överens än vad det verkar – ni har bara olika definitioner av vad ord som exempelvis ”feminism” betyder.


3. Gör ”åsiktstestet”. Se om du kan sammanfatta personens åsikter så bra att den känner igen sig: ”Om jag förstått dig rätt så menar du…” Vänta med kritiken tills du klarat testet.


4. Visa respekt. Ibland är det frestande att bita ifrån, särskilt när diskussionen hettar till. Men en kommentar som ”Är du dum eller?” gör bara att ni kommer längre ifrån en gemensam lösning.


5. Uppmuntra det personen gör rätt. Beröm gör att vi vill göra mer av samma sak medan kritik är något vi helst bortförklarar. Därför är det effektivare att peppa någon som gör delvis rätt snarare än att poängtera hur långt den har kvar.