Direkt från fält: nya perspektiv på vänlighet

Visa vänlighet mot någon som inte tycker som du var temat för Vänliga Veckan 2018. Här är citat från några av Läkarmissionens samarbetspartners runt om i världen på detta tema.

 

Nomvuyi Sukantaka, Sydafrika

I Sydafrika jobbar Läkarmissionen med en kvinna vid namn Nomvuyi Sukantaka. Hon växte upp under apartheid-regimen och fick se sig själv, hennes familj och hennes vänner fråntas de mest grundläggande av rättigheter. När vi frågar henne hur hon kan sätta sig över de orättvisor hon har utsatts för svarar hon:

”Om en person beter sig negativt utan att själv inse att det är på grund av min hudfärg så försöker jag alltid ta in någon positiv aspekt i samtalet, så att hudfärgen inte avgör vårt beteende, utan att vi kan fokusera på det verkliga problemet.”

Läs mer här.

 

Denis Mukwege, Kongo

På Panzisjukhuset i DR Kongo behandlas kvinnor som har utsatts för sexuellt våld, men ibland ställs de även inför situationer när en förövare behöver behandling. Chefsläkaren doktor Denis Mukwege, en av favoriterna till att vinna Nobels fredspris i fjol, säger själv:

”Jag tror att vi som människor kan göra väldigt dåliga saker. Men vår roll på sjukhuset är inte att döma. Vårt mål är att rädda liv. Vi kan inte fungera som en domstol, vi är inte rättvisan. Panzi är ett sjukhus och vi kan inte diskriminera någon på grund av religion, ras eller vad någon har gjort.”

Läs mer här

 

Albert Ico, Guatemala

Ett annat exempel är Guatemala där forna fiender i inbördeskriget arbetar sida vid sida för att lära människor att läsa. Det är människor som ställer sig över konflikter, som många gånger handlar om liv och död. Albert Ico, före detta medlem i gerillan, berättar:

”Jag kan säga idag att jag kan behandla alla respektfullt och vara vänlig även mot dem som var mina fiender under kriget. Det beror på att jag fick chansen att byta perspektiv när jag pratade med dem som stred för den andra sidan, och vi fick be varandra om förlåtelse. Idag jobbar vi tillsammans jobbar för att samhället ska växa och utvecklas.”

Läs mer här.