0

Stämma och seminarium

Varje vår samlas Läkarmissionens huvudmän till årsstämma. I samband med stämman bjuder vi också in till ett seminarium där experter och representanter från vårt arbete i världen berättar om aktuella frågor.

2017 års seminarium handlade om rättsstatens betydelse för ett lands utveckling. Inga-Britt Ahlenius, Anders Kompass och Miriam Mondragon talade om sina erfarenheter av rättsstater ur olika perspektiv. Miriam Mondragon lever i Honduras, ett land med en mycket svag rättsstat. Korruptionen är hög, många poliser är mutade, så även domstolar och politiker. Seminariet hyllade det personliga modet och satte även fokus på rättsstatens stora betydelse för demokratin. Fria val är bara en början. Utan en fungerande rättsstat där medborgare kan känna sig trygga kan mänskliga rättigheter inte skyddas. En bidragande orsak till att människor flyr från sina hemländer handlar om bristen på trygghet och rättvisa. (På bilden inbjudna talare tillsammans med seminariets moderator Anna Bellman, Läkarmissionens styrelseordförande Bo Guldstrand, och direktor Johan Lilja.)

 

2016 gästades stämman av EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, Florin Ianovici från den rumänska organisationen Liv & Ljus (bilden ovan) och Jim Ingram från den schweiziska organisationen Medair. På agendan stod diskussioner om de brinnande aktuella frågorna om flykt och migration.

 

2015 var temat ebola. Besökarna på seminariet fick möta professor Hans Rosling (bilden ovan), som pratade om hur han hjälpt den liberianska regeringen att stoppa epidemin, samt Francis Forndia från Foyasjukhuset i Liberia, ett sjukhus som Läkarmissionen stödjer och som drabbades hårt av sjukdomen.

 

2014 var temat könsstympning, och vi hade besök av Mary Kwamboka från organisationen ADRA Kenya som arbetar med att hitta alternativa riter och sätt för flickor att slippa undan denna fruktansvärda sedvänja.

 2013
låg fokus på det sexuella våldet i DR Kongo, och seminariebesökarna fick höra Margot Wallström (då FN:s särskilda representant för våld mot kvinnor i konflikter) berätta om sitt arbete. De fick också möta Pauline Njabuka, även kallad Mama London, som berättade om sin verksamhet för kvinnor som våldtagits i krigets DR Kongo och deras barn.