Stämma och seminarium

Varje vår samlas Läkarmissionens huvudmän till årsstämma. I samband med stämman bjuder vi också in till ett seminarium där experter och representanter från vårt arbete i världen berättar om aktuella frågor.

Paul Hansen

Seminariet 2019 handlade om Bildens makt och känslans kraft. Flerfaldigt prisbelönta fotografen Paul Hansen, och Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, talade om hur bilder kan väcka känslor och empati och vad som får människor att vilja vara med och bidra. Paul visade flera av sina starka foton, ofta från krig, och berättade om hur han tänkt i de olika situationerna när han valt och inte valt att fotografera. Hanna Rosell, insamlingschef på Läkarmissionen var också med och talade om dilemmat om vilka foton som är lämpliga att ta och visa när man vet att starkare och mer utlämnande bilder engagerar mer till att hjälpa till. Lydia Capolicchio modererade seminariet.

 

2018 års seminarium handlade om hur kyrkan och civilsamhället ska förhålla sig till makten. Talade gjorde Pierre Schori, kardinal Anders Arborelius och Claudette Kigeme som leder ett arbete med spargrupper i Burundi. Pierre Schori gjorde en utblick över världen, vad som förändrats sedan kalla kriget och vad som hotar mänskligheten i dag. Anders Arborelius pratade om kyrkans olika förhållningssätt till makten, där man kan vara helt lierad med makten, en förföljd kyrka eller mitt emellan. Claudette Kigeme berättade om arbetet med spargrupperna i Burundi och vittnade om att de bygger tillit mellan människor. Hon sa också att fattigdomsbekämpning är ett sätt att stärka den mycket bräckliga fred som råder i landet. När människor lär sig läsa och skriva, och kan försörja sig själva, är det inte lika lätt för makten att manipulera dem.

 

2017 års seminarium handlade om rättsstatens betydelse för ett lands utveckling. Inga-Britt Ahlenius, Anders Kompass och Miriam Mondragon talade om sina erfarenheter av rättsstater ur olika perspektiv. Miriam Mondragon lever i Honduras, ett land med en mycket svag rättsstat. Korruptionen är hög, många poliser är mutade, så även domstolar och politiker. Seminariet hyllade det personliga modet och satte även fokus på rättsstatens stora betydelse för demokratin. Fria val är bara en början. Utan en fungerande rättsstat där medborgare kan känna sig trygga kan mänskliga rättigheter inte skyddas. En bidragande orsak till att människor flyr från sina hemländer handlar om bristen på trygghet och rättvisa. (På bilden inbjudna talare tillsammans med seminariets moderator Anna Bellman, Läkarmissionens styrelseordförande Bo Guldstrand, och direktor Johan Lilja.)

 

2016 gästades stämman av EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, Florin Ianovici från den rumänska organisationen Liv & Ljus (bilden ovan) och Jim Ingram från den schweiziska organisationen Medair. På agendan stod diskussioner om de brinnande aktuella frågorna om flykt och migration.

 

2015 var temat ebola. Besökarna på seminariet fick möta professor Hans Rosling (bilden ovan), som pratade om hur han hjälpt den liberianska regeringen att stoppa epidemin, samt Francis Forndia från Foyasjukhuset i Liberia, ett sjukhus som Läkarmissionen stödjer och som drabbades hårt av sjukdomen.

 

2014 var temat könsstympning, och vi hade besök av Mary Kwamboka från organisationen ADRA Kenya som arbetar med att hitta alternativa riter och sätt för flickor att slippa undan denna fruktansvärda sedvänja.

 2013
låg fokus på det sexuella våldet i DR Kongo, och seminariebesökarna fick höra Margot Wallström (då FN:s särskilda representant för våld mot kvinnor i konflikter) berätta om sitt arbete. De fick också möta Pauline Njabuka, även kallad Mama London, som berättade om sin verksamhet för kvinnor som våldtagits i krigets DR Kongo och deras barn.