Undersökningar om vänlighet

En ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Läkarmissionen visar att 52 procent av svenskarna anser att man är vänlig mot sig själv genom att ge sig själv egentid. Men när frågan om det dåliga samvetet kommer upp uppger nästan en lika stor del att de får dåligt samvete när de prioriterar sig själva på bekostnad av något eller någon annan.

Inför Vänliga Veckan 2019 kunde vi se att fler än varannan svensk (56%) önskar sig mer egentid, vilket nästan lika många (52%) menar är en huvudsaklig byggsten för att må bra och vara snäll mot sig själv. Majoriteten menar även att man är vänlig mot sig själv genom att tänka positivt (60%) och inte ställa för höga krav på sig själv (48%).

Topplista: Så är man vänlig mot sig själv enligt svenskarna

1. Tänka positivt

2. Ge sig själv egentid

3. Inte ställa för höga krav på sig själv

4. Behandla sig själv som man behandlar andra

5. Vara generös mot andra

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo, ett svenskt företag som utför marknadsundersökning, medie- och opinionsundersökningar. Undersökningen består av 1149 webbaserade intervjuer genomfört med män och kvinnor som är 18 år och äldre.

Undersökning 2015

Läkarmissionen genomförde även en undersökning inför Vänliga Veckan 2015 och den visade följande resultat:

 

  • 9 av 10 av de tillfrågade tycker att de själva är vänliga i vardagen. Samtidigt anser betydligt färre, 2 av 3, att människor i deras omgivning är vänliga mot dem.
  • Varannan svensk önskar att de vore mer vänliga i vardagen. Samtidigt önskar fler, 2 av 3, att människor i deras omgivning skulle vara mer vänliga i vardagen.
  • Stress anses vara främsta orsaken till att man är ovänlig.
  • Det är vänner och familjemedlemmar som svenskarna i högst utsträckninng anser att de är vänliga mot i vardagen.
  • Fyra av tio svenskar tycker inte att omgivningen var vänligare för 10 år sedan.
  • 8 av 10 anser att de är vänliga flera gånger om dagen medan 2 av 3 anser att någon är vänlig mot dem flera gånger om dagen.
  • Var tredje anser att det finns perioder under året då de är mindre vänliga. Flest av dessa svarar att de är mindre vänliga under november–december.
  • De två främsta anledningarna till att vara vänlig är att det får en att må bra tillsammans med att personen man är vänlig mot mår bra. Även att vara en bra person, för att skapa en bättre värld samt för att uppfattas som en bra person är också relativt vanliga anledningar.

Undersökningen genomfördes av marknadsundersökningsföretaget YouGov, som intervjuade 1 008 män och kvinnor i åldern 18–74 år under perioden 5–7 december 2014.

 

 

Vänliga Veckan - kollegan