Tillbaka till gåvoshopen
Produktbild

Trädplantering, Sahel: 60 kr

Trädplantering förbättrar klimatet och man får virke, ved eller frukt som familjen själv kan använda eller sälja för att få pengar till annat. Och träden blir till långsiktig nytta och glädje även för kommande generationer.

I Afrika söder om Sahara har skogsavverkning och klimatmässigt ohållbara jordbruksmetoder länge varit ett problem. Betande boskap och ved till hushållen har gradvis lett till en utarmning av jorden och på många ställen brer öknen ut sig. Nu försöker man hitta vägar till hållbara och klimatmässigt motståndskraftiga lösningar.

I den här regionen stöder Läkarmissionen trädplanteringsprojekt med olika slags träd, både fruktträd och andra sorter som är särskilt lämpade för regionen. Trädplantering betyder oerhört mycket och är en viktig del både i att bromsa ökenutbredning och att hjälpa utsatta familjer att klara sin livsmedelsförsörjning.

En andel i projektet kostar 60 kr.