Läkarmissionen, Kista och Botkyrka Folkhögskola på Järvaveckan: EU behöver förortens röst

Läkarmissionen har under våren mobiliserat ungas intresse för EU i Järva och Botkyrka genom EU-workshops och en resa till Bryssel. I samarbete med Kista och Botkyrka Folkhögskola har vi skapat kontaktytor mellan elever, påverkansexperter och EU-makthavare för att belysa hur de kan påverka och blir påverkade av EU. Med släkt och vänner utanför Sverige är många unga i Järva och Botkyrka som ett fönster mot världen. Deras perspektiv behövs nu mer än någonsin för Sveriges framtida roll i EU och EU:s roll i världen

 

Inspirerande EU-Workshops och EU-ungdomsdialog

Eleverna har bland annat fått träffa Aida Badeli som berättade om sin resa till politisk sakkunnig för Miljöpartiet i Europaparlamentet. Hennes historia betonade hur viljestyrka är avgörande för att övervinna hinder som kan uppstå på grund av ens bakgrund eller identitet – vilket hon själv fick göra på grund av sitt persiska efternamn. Såklart betonade hon också vikten av att rösta i EU-valet:

– EU är viktigt, men det behöver reformeras och bli bättre. Därför är det så viktigt att rösta i EU-valet, för att visa att man bryr sig om samhället, berättade Aida, som idag jobbar medopinionsbildning på tankesmedjan Arena Opinion.

Eleverna deltog även i en simulering av EU:s ungdomsdialog, som har det tredje ungdomsmålet om inkluderande samhällen som sitt nuvarande tema. Med valkandidaterna Hanna Gedin (V), Adnan Dibrani (S), Wanja Kaufmann (MP) och Malin Björk (C) som bollplank fylldes dagen av diskussioner och vassa utfrågningar om partiernas EU-politik och hur avståndet mellan förorten och EU kan minskas.

Från förorten till Bryssel

På plats i Bryssel träffade eleverna en rad olika tjänstepersoner inom parlamentet, kommissionen och på Sveriges ständiga representation i EU.

Där fick de möjlighet att ställa frågor bland annat om hur EU jobbar med att stärka jämställdhet på arbetsplatsen och hur EU motverkar gängkriminalitet. Men också vad EU gör för Palestina och hur utvecklingspartnerskap hanteras med länder utanför EU där mycket korruption råder – ett axplock av många frågor från elever som inte lät sig nöjas utan att deras funderingar och synpunkter kom till tals!

För många blev resan något som gjorde EU mer verkligt. Abdalla från Kista Folkhögskola berättar:

– Tidigare visste jag knappt någonting om EU. Och varken jag eller mina bröder har någonsin röstat i EU-valet. Men när man ser EU inifrån blir det mer konkret och resan har fått mig att känna om jag inte röstar kommer någon annan göra det åt mig och bara gynna extrema högerkrafter. När jag kommer hem ska jag försöka övertala mina bröder om att gå och rösta med mig.

Tack vare stöd från EU-kommissionen är målet med projektet att alla elever ska förstå hur de göra skillnad som EU-medborgare och varför EU behöver förortens röst.