LÄKARMISSIONEN PÅ PLATS UNDER ALMEDALSVECKAN 2024

Läkarmissionen anordnar och deltar i flera viktiga samtal under Almedalsveckan, med Sidas Generaldirektör Jakob Granit och andra framstående aktörer.

Vi diskuterar Sveriges och EU:s roll i bortglömda kriser, om det går att mäta kvalitet i biståndet, bevarandet av mångfald och särart i den nya civilsamhällespolitiken, och såklart hur världens utsatta påverkas av reformagendan för Sveriges biståndspolitik.

Nedan finner du samtliga programpunkter. Vi utlovar dynamiska diskussioner där vi delar insikter, utmanar idéer och bryter silos bland olika sektorer likväl perspektiv. Vi ser fram emot att träffa dig på plats!


Onsdag 26 juni

12:00 - 12:45: Går det att mäta kvalitet i svenskt bistånd?

I regeringens reformagenda för biståndet lyfts tydligare krav på resultat, effektivitet, långsiktighet och transparens fram som en central prioritering. Krav på uppföljning och resultatredovisning utpekas som särskilt avgörande. Men vad innebär egentligen kvalitet i biståndet och går det att mäta?

Länk för livesändning: https://almedalsveckanplay.info/70962

Plats: Donnersgatan 6, "Donnersgatan 6, Hansaplatsen"

Arrangör: Läkarmissionen / LM International

Medverkande:

 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen / LM International
 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Jan Pettersson, Managing Director, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)
 • Arvinn Gadgil, Chef för Global Policy Center for Governance, United Nations Development Programme
 • Isabella Olsson (moderator), Global påverkanschef, Läkarmissionen / LM International

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 14:45: Självständighetens pris – när staten byter skepnad

Vad är slutmålet med omstöpningen av civilsamhällespolitiken? Hur behålls mångfalden i det som sker nu? Vad kan sägas och göras utan att pekas ut som en samhällsfara eller betraktas som maktens förlängda arm? Har civilsamhället varit för aningslöst i sitt beroende av statliga medel?

Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka

Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Medverkande:

 • Erik Amnå, professor em i statskunskap, Örebro universitet, demokratiforskare, statlig utredare
 • Malpuri Groth, vice generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
 • Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen/LM International
 • Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

16:30 - 17:15: Dold agenda eller öppna kort - har Sverige övergett Agenda 2030 och de globala målen?

Sveriges hållbarhetsarbete och utrikespolitik har lagts om kraftigt under det senaste året. Vad händer med värdens hälsa när Sveriges både hållbarhetsarbete och utrikespolitik förändras? Finns det synergier mellan Agenda 2030 och reformagendan för bistånd?

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal B22"

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet

Medverkande:

 • Mats Målqvist, Moderator, Professor i global hälsa, Svenska Läkaresällskapet och Uppsala Universitet
 • Janine Alm Ericson, Talesperson för ekonomi, bistånd och jämställdhet, Miljöpartiet
 • Isabella Olsson, Head of Global Advocacy, Läkarmissonen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


Torsdag 27 juni

09:00 - 09:45: Bortglömda kriser – hur kan Sverige och EU bidra?

Trehundra miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och skydd. När världssamfundets och medias blickar riktas mot Ukraina och Palestina blir konsekvenserna för människor i de bortglömda kriserna förödande. Hur bör Sverige och EU agera för att svara upp mot alltmer komplexa kriser?

Plats: Hamnplan, H200, "FN-torget"

Arrangör: UNICEF Sverige, Act Svenska kyrkan, Läkarmissonen

Medverkande:

 • Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
 • Erik Lysén, Chef, Act Svenska kyrkan
 • Josephine Sundqvist, Generalsekreterare, Läkarmissionen
 • Lotta Sylwander, Chef för program och påverkan, UNICEF Sverige

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 

14:00 - 15:00: Största förändringen av biståndet någonsin - hur påverkas världens utsatta?

Regeringen och samarbetspartiet SD omformar svenskt bistånd genom fokus på företagssamarbeten och Sveriges närområde, men reformen har mött stark kritik. Ökad effektivitet, enligt regeringen. Risk för att fattiga och utsatta glöms bort, enligt stora delar av civilsamhället.

Plats: Mellangatan 21, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén

Arrangör: (G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan, Pingströrelsen

Medverkande:

 • Steven Crosson, moderator, ledarskribent, Tidningen Dagen
 • Morgan Johansson, riksdagsledamot och vice ordf utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Niclas Lindgren, direktor, PMU
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

Läs mer: https://almedalsveckan.info/program/70801

 


 

Har du frågor om våra seminarier eller vill boka in ett möte i Almedalen för eventuellt samarbete?

Välkommen att kontakta Isabella Olsson, Head of Global Advocacy isabella.olsson@lminternational.org eller på +46 764 929 650.

Missa inte att följa vår bevakning på Twitter: @Lakarmissionen

Och på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/263287/admin/feed/posts/