18 maj 2016

Säkra förlossningar räddar liv

Säkra förlossningar är en självklarhet för oss i Sverige. Men för familjer i utsatta områden kan det vara nästintill en omöjlighet. Tack vare våra givare kan vi ge tusentals kvinnor i Tanzania och Kongo möjlighet att föda i en ren och medicinsk miljö med professionell hjälp. En skillnad som kan betyda allt för både mor och barn.

Varje år dör hundratusentals fattiga kvinnor av sin graviditet eller förlossning. Detta trots att nästan all mödradödlighet går att förhindra. Fördelarna med att föda på sjukhus är många. Förutom den säkra miljön får kvinnorna information om preventivmedel och familjeplanering, dessutom vaccineras alla nyfödda barn och deras hälsa kontrolleras och följs upp. Hos den världskände läkaren Denis Mukwege på Panzisjukhuset i Kongo utförs nästan 300 förlossningar i månaden. Sjukhuset har 60 sängplatser, men trots att det är trångt vill många föda här.

– Mitt engagemang startade när jag såg hur kvinnorna led och till och med dog i samband med födslar. Det var hemskt och jag kände att jag ville hjälpa till. Vi är därför djupt tacksamma för Läkarmissionens långvariga stöd som ger oss mycket hopp inför framtiden, säger Denis Mukwege.

Ge bort en förlossning i morsdagpresent
Tack vare Läkarmissionens givare kan vi ge stort ekonomiskt stöd till Panzisjukhuset i Kongo och även till Nkingasjukhuset i Tanzania, vilket gör att fler kvinnor får chansen att föda på förlossningsavdelning istället för hemma. Kostnaden finansieras till stor del genom att vi i Sverige köper förlossningar som gåva, exempelvis som morsdagpresent till mammor, partners och vänner. 

Läs mer och köp en förlossning här.